Kom og se!

Af Mads Jakob Th. Jakobsen. Sognepræst, Sct. Marie Kirke, Sønderborg

Evangeliet til 19. søndag efter trinitatis er et evangelium om at se. Ikke mindre end ti gange bruges verbet ”at se”. Men hvad er det, vi skal se? Og hvordan skal vi få øje på det?

Teksten leder os fra blindhed til klarsyn, men ikke ved at fortælle i detaljer om, hvordan Jesus boede og i øvrigt så ud. Men i stedet leder den os bag om alt det synlige, for at vi skal få øje på det usynlige.

Hvad ser vi?

Men skal vi se noget, så må vi først og fremmest åbne øjnene og hæve blikket. Ja, det turde vel være selvsagt, men det var først, da tv-serien Vilde vidunderlige Danmark kørte over skærmen, at mange danskere opdagede, at vi også har natur her i landet.

Blindhed er langt mere udbredt, end vi tror. Vort øje er designet til kun at stille skarpt på et forholdsvis lille punkt i synsfeltet samtidig med, at hjernen flittigt sorterer i inputtet, så værten kan skifte skjorte og slips mellem serveringerne, uden vi lægger mærke til det. For skulle vi se alt, ville vi bryde sammen i løbet af kun få minutter.

Vi lukker øjnene

Sådan beskytter vi også os selv ved at lukke øjnene for virkeligheder, vi virkelig ikke ønsker at konfronteres med. For hver gang vi ser eller indser noget nyt, bliver vi nødt til at forholde os til os selv på ny. Og vi risikerer, at hele vores virkelighedsopfattelse smuldrer og falder sammen.

Derfor brugte man alle midler for at lukke munden på Galileo.

Derfor udelades Esajas 53 i mange jødiske bibler.

Og derfor undslår mange sig for åbent og ærligt at indlade sig på talen om Gud og for at blive udfordret på deres tro, holdninger og meninger. Og det så meget mere, som vi lever i en moderne tidsalder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For når kampen om en af verdens mægtigste pladser står mellem to gamle mænd, skyldes det langt mindre deres retoriske snilde, end det skyldes nutidens ensidige og gensidige frygt for at høre den andens argumenter og derved måske få slået sine egne i stykker og ryge ud af gruppen af dem, der har den rette holdning; det er ikke kun religiøst, der drives social kontrol i Danmark.

Disciplene vovede – trods deres fordomme – at møde Jesus. Og Jesus viste dem, hvem han var. Han afslører også for os i dag, at han ved alt om os, og at han er Guds lam, som bar verdens synd.

Vil du blive seende?

Derfor stiller evangeliet også altid dette spørgsmål: vil du blive seende? Tør du indlade dig på at se noget, som kan forandre dit liv, så det aldrig mere bliver det samme, eller vil du heller leve videre i din egen trygge verden?

De to disciple vovede pelsen. Ganske vist forsigtigt og med en undskyldning om at ville se, hvordan Jesus boede. Men Jesus greb chancen og viste dem ikke blot, hvordan han boede og sin samling af kinesisk porcelæn, men han viste dem, hvem han selv var.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han viser sig for dem som Guds salvede, der skal være en konge til evige tider og befri sit folk fra alle dets fjender, han viser sig som den, i hvem alle profetier opfyldes.

Men mest af alt viser han sig som den, der kan fortælle sandheden om hver enkelt af os, som kender de svig, vi har i hjertet, og alle vore onde tanker.

Han afslører os som syndere, der trænger til et offerlam, og viser dermed sig selv som det Guds lam, der bar verdens synd. Også for dig, som læser disse linjer nu.

Søndagens tekst: Joh. 1, 35 – 51

Jesus møder sine første disciple


Artiklen fortsætter efter annoncen:35 Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to af sine disciple. 36 Da han så Jesus komme gående, sagde han: »Se! Det er Guds Lam!«

37 Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus. 38Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham, og vendte sig om mod dem.
»Hvad vil I?« spurgte han.
»Mester, hvor bor du?«

39 »Kom og se,« svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var ca. 10 om formiddagen, og de blev hos ham resten af dagen.

40 En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. 41Det første Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham: »Vi har mødt Messias!«

42 Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde: »Du er Simon, Johannes’ søn, men fra nu af skal du hedde Kefas.« (Det er det samme som Peter).

Kom selv og se

43-44 Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilæa. Han mødte da Filip, der var fra Betsajda ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham: »Kom med mig og bliv min discipel.« 45Filip gik straks hen for at finde Natanael.

»Vi har mødt Messias,« fortalte han, »ham som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret.«

46 »Nazaret?« udbrød Natanael. »Kan noget godt komme fra Nazaret?«
»Kom selv og se,« svarede Filip.

47 Da Jesus så Natanael komme, sagde han:
»Dér kommer en israelit, som er helt igennem ærlig.«

48 »Hvor kender du mig fra?« spurgte Natanael.
»Jeg så dig under figentræet, inden Filip kaldte på dig.«

49 »Mester, så må du være Guds Søn, Israels konge!«

50 »Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet? Du skal komme til at se større ting end det.«

51 Så fortsatte han: »Det siger jeg jer: I skal få lov at se himlen åben og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og Menneskesønnen.«

Teksten er fra bibelen på Hverdagsdansk