Kontrol-debatten angår kristnes personlige frihed

Pia Olsen Dyhrs bebudede kamp mod social kontrol blandt kristne møder stærk kritik.

Erklæringen fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr om at social kontrol i lukkede kristne miljøer skal undersøges nærmere har medført protester fra blandt andre Indre Mission og Luthersk Mission. Nu har også Bente Boserup fra Børns Vilkår præciseret, hvor hun mener, problemerne findes.

Den 25. september bragte Kristeligt Dagblad en artikel, hvor seniorkonsulent i Børns Vilkår, Bente Boserup præciserede, hvilke problematiske sager organisationen reelt har fundet i de enkelte religiøse miljøer.

”Lukkede kristne miljøer”

Børneorgansiationen udgav i 2019 en rapport om social kontrol i religiøse miljøer, uden at præcisere hvilke, der var tale om. Nu forklarer Bente Boserup, at hun med ”lukkede kristne miljøer” først og fremmest har tænkt på udbrydere fra etablerede kirkelige miljøer, som samler sig om en karismatisk leder. Der vil typisk være et sekterisk præg, forklarer hun og nævner Faderhuset og Evangelist.

I samme artikel forklarer Bente Boserup, at Indre Mission, Luthersk Mission og Frikirkenet ikke hører under denne kategori.

Ret til børneopdragelse

Når det gælder holdningen til fx. homoseksualitet, fastslår Bente Boserup, at forældre har lov til at opdrage deres børn og selv have holdninger, uden at det kan kaldes negativ social kontrol.

Samtidig mener hun, at der kan være en ”hårfin grænse”, hvis børn ikke føler, at de ”kan være den, de er” i forhold til forældrenes syn på homoseksualitet.

Den personlige frihed

Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjergager fastslår i en leder den 25. september, at den personlige frihed er ukrænkelig.

”Derfor bør nakkehårene også rejse sig, når SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, i et interview her i avisen i denne uge bebuder kamp mod ”negativ social kontrol i lukkede kristne miljøer”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I første omgang ville SF bekæmpe den negative sociale kontrol af piger og kvinder i muslimske miljøer. Men det vil man ikke lade stå alene.

Årsagen til den hårde udmelding mod kristne miljøer er, at ”det er politisk uacceptabelt i SF’s brede bagland at gå efter muslimerne, selvom det er her, at dette problem er udbredt og veldokumenteret,” skriver Erik Bjergager.

Mundkurv til kristne?

Formand for Evangelisk Luthersk Netværk, Jens Lomborg, skriver i et debatindlæg, at Pia Olsen Dyhrs erklærede kamp mod social kontrol i kristne miljøer, hvor homoseksualitet opfattes som synd, må handle om at definere rammerne for, hvilke ytringer, samfundet vil tolerere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det virker, som om det er bedst, at vi konservative kristne tier stille, holder op med at mene noget, dropper troen på Gud som skaber og frelser, mister troen på, at Bibelen er Guds ord – nedlægger os selv, med andre ord,” slutter Jens Lomborgs indlæg.

– Negativ social kontrol foregår ikke kun i religiøse miljøer. Det rammer også personer fra ikke-kristen baggrund, som kommer til tro på Jesus, fastslår valgmenighedspræst Henrik Højlund.

Samfundskontrol?

Også valgmenighedspræst Henrik Højlund bidrager til debatten med et indlæg under overskriften ”En ny form for social kontrol – samfundskontrol”.

Her skriver han, at ”den ellers så sympatiske partileder” Pia Olsen Dyhr må have misforstået noget, når folk ikke længere må mene, at homoseksualitet er synd. Udbrydere fra alle slags miljøer med holdninger kan opleve mere eller mindre kloge og menneskelige reaktioner fra det miljø, de forlader. Det gælder også, hvis en person forlader et lgbt-miljø.

”Jeg har gennem årene mødt adskillige, der har taget turen fra ikke-tro til kristen tro, og som har oplevet, at turen ud af deres ikke-kristne baggrund kostede dem ganske mange verbale smæk,” skriver valgmenighedspræsten og beder folk stoppe med den ensidige og usaglige fokus på religiøse miljøer i jagten på social kontrol.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– I Danmark har vi ikke kun ret til at have disse holdninger, vi har også ret til at opdrage og præge vores børn med dem, fastslår generalsekretær i Frikirkenet Michael Wandt Laursen.

Forældres rettigheder

Generalsekretær i Frikirkenet, Michael Wandt Laursen, har den 29. september et indlæg i debatten i Kristeligt Dagblad. Han anerkender behovet for samarbejde med organisationer som Børns Vilkår og InsideOut for at sikre, at kristne miljøer videregiver deres værdier og tro, uden at næste generation oplever det som en spændetrøje.

Men SF’s beskrivelse af, at der foregår social kontrol i ”ortodokse” kristne miljøer, ”hvor kvinden tjener manden, og homoseksualitet er en synd”, sætter både religionsfrihed og åndsfrihed på spil, understreger Mikael W. Laursen.

”Vi er nødt til at insistere på. at vi i Danmark ikke kun har ret til at have disse holdninger, men også ret til at opdrage og præge vores børn med disse holdninger,” skriver han og understreger, at kampen mod negativ social kontrol ikke må blive et opgør med forældres ret til at videregive tro og værdier til deres børn.

Ildevarslende forslag

Ved generalforsamlingen i ”Med Grundlov Skal Land Bygges” den 26. september 2020 i Horsens aflagde formanden, Johnny Noer, en beretning, hvor han blandt andet sagde:

”Et ildevarslende forslag er på ny dukket op i folketinget, hvor man vil ”opgradere socialstyrelsen” med et nyt overvågningsinitiativ af de såkaldt ”lukkede kristne miljøer”. Dette forslag omfatter ”en enhed” eller ”et korps” bestående af særligt uddannede eksperter, som er udrustet med specielle beføjelser.

Denne enhed skal fremover besøge folkekirkelige og frikirkelige grupper (fx. fra Luthersk Mission, Indre Mission, Pinsemenigheder og Katolsk Kirke) for at undersøge, om børn bl.a. ”bliver advaret mod homoseksualitet som en synd”.

Børn skal kende deres rettigheder” hedder det i forslaget, og ”de skal beskyttes mod restriktive, ortodokse opfattelser af Bibelen”. Det er den agenda, som den nye ”korpsenhed” skal følge.”
Johny Noer omtalte også statsminister Mette Frederiksens udtalelse den 17. januar 2020 om, at ”Gud skal sættes på et sidespor” samt SF’s forslag tidligere på året om, ”at alle kristne børnehaver skal lukkes”.

Læs også: Rødt flertal kræver undersøgelse af kristne miljøer