Hvordan er Israel og Kirken i Guds orden?

Asher Intrater er en af de ledende kræfter iblandt de messianske jøder. I bogen ”Guds Orden” beskriver han, hvordan forholdet mellem den globale kirke og den jødiske rest af troende er i Guds orden.

Der er ikke plads til erstatningsteologi, når Asher insisterer på, at Kirken i sidste ende skal ledes fra Jerusalem og altså af de messianske jøder, hvilket er den betegnelse, som kristne med jødisk afstamning i Israel oftest bruger om sig selv.

I Guds orden indtager Israel og det udvalgte folk i det hele taget en hovedrolle i den plan for de sidste tider, som Gud har åbenbaret ved profeterne i Det Gamle Testamente, men også gennem såvel Jesus som Paulus og Johannes.

Eksempelvis gør forfatteren opmærksom på, at Jesus, til disciplenes spørgsmål om tiden for genoprettelsen af Davids rige (Israel som kongedømme), ikke svarer, at det blot er symbolik eller helt er afløst af et metafysisk rige. Han konstaterer blot, at det ikke er deres sag at kende tidspunktet (s.42).

I det hele taget er forfatteren meget overbevist om sine tolkninger af begivenhedernes rækkefølge og sammenhæng. Og det er både meget spændende at læse om, samtidig med at jeg ikke altid kan erklære mig enig eller overbevist.

Som israeler med menighedsarbejde i Tel Aviv, er det selvfølgelig spændende at læse om begivenheder, der har fundet sted i netop dette område, hvor mange mennesker kom til tro på Jesus, men når Asher på baggrund af sine tolkninger kommer frem til, at hele Tel Aviv vil blive frelst (s.182), så lyder det mere som ønsketænkning end en plausibel udlægning af ApG. kap.9 i mine ører.

Asher Intrater er messiansk jøde og en af grundlæggerne bag Tikkun Ministries International, der tilbyder undervisningsseminarer og vækkelsesmøder i flere lande. Asher er opvokset i en konservativ jødisk familie i USA og kom til tro på Jesus efter en række overnaturlige erfaringer i 70’erne.

Hvad tænker Gud om sin familie?

Gud fortryder ikke sin pagt. Han står ved sin udvælgelse og sine løfter. Det er sætninger, som jeg er overbevist om. Og i den henseende er bogen meget tankevækkende, fordi den giver et troværdigt bud på, hvordan Gud tænker om sin familie, både Abrahams børn og hedningefolket.

Hvis Asher har ret, så er de historiske begivenheder, der markerer både hedningernes tid og genoprettelsen af Israel og den messianske rest faktisk meget enkle at tidsfæste. Jødernes landflygtighed er fra Jerusalems ødelæggelse i år 70 e.Kr. og frem til staten Israels oprettelse i 1948.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I denne periode blev Kirken, som er en gren indpodet i det oprindelige (jødiske) oliventræ (se Romerbrevet kap 11. og s.185-199) bærere af Guds frelsesplan for hedningefolkene.

Men efter genoprettelsen, som begyndte i 1948, kommer Kirken til sit fylde, når evangeliet er forkyndt for alle folkeslag, og herefter vil de kristne og jøderne, som det oprindelige udvalgte folk, vende tilbage til Israel.

Det fører alt for vidt her at redegøre for alle de sammenhænge, som Asher peger på af eskatologisk og teologisk betydning, men det er som sagt meget tankevækkende, når man tror på en gud som er den samme i går, i dag og til evig tid, så er det nærliggende at søge efter de mønstre, som kan skabe ”alignment” eller overensstemmelse mellem Nyt og Gammelt Testamente.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds Orden er altså et interessant, tankevækkende og i nogen henseende åbenbarende studie i Guds plan for menneskeheden, set med jødekristne øjne.

Dermed ikke sagt, at Asher mangler blik for de arabisk-kristne eller øvrige folkeslags plads i Guds velsignelse, men han vælger konsekvent et fokus på det udvalgte folks – og mere præcist, de messianske jøders – afgørende betydning i det sidste kapitel af Guds frelsesplan.

Fokus er godt, når pointerne skal stå klart frem, men den kritiske læser må holde hver enkelt tolkning op imod resten af Guds ord og bede Helligånden om at åbenbare Guds sandhed. Så det er også en krævende bog at læse, fordi det er nødvendigt at læse de mange bibelhenvisninger og samtidig undersøge, hvordan disse taler sammen med resten af Bibelen.

Asher Intrater: Guds Orden
Oversat til dansk af Inger Porsen. 254 sider. 170 kr.
Udgivet og forhandles af Aglow International Danmark


Artiklen fortsætter efter annoncen: