Input til at læse Gammel Testamente

I bogen ”Gud og os” forsøger en række forskere og teologer at komme med hver deres læsning af de gammeltestamentlige skrifter og derigennem også præsentere forskellige metoder og teorier om Det Gamle Testamente. I store træk udgør hvert kapitel således en gennemgang af ét skrift ved brug af én metode, således at både skriftet og metoden bliver præsenteret.

Undertitlen ”Teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede” præciserer, at der er tale om brug af nye, nutidige metoder til læsningen eller snarere, at der er tale om postmodernistiske læsninger.

Dermed bliver der heller ikke tale om en samlet læsning, men netop om læsninger. Denne tilgang illustreres på fornemste vis i indledningen ved hjælp af kunstneren Peter Brandes’ gengivelser af Abrahams ofring af Isak, hvor Brandes går fra kun at fremstille Isak til at tage Abraham med som ”medbærer” af brændet til offerbålet.

Dermed siges det, at arbejdet med en bibelsk tekst aldrig kan være udtømmende og færdigt, teksten har altid mere at give – en fin og vigtig pointe at indlede en bog om GT med.

Fokus på politiske emner

Men hvad bruges denne pointe så til? Ja, selvfølgelig bruges den til at vise forskellige, ofte ”nye” vinkler på de enkelte bøger i GT, men desværre får det for den almindelige læser af bogen ofte en kedelig hældning mod snarere at illustrere nye, mere eller mindre opfindsomme metoder og moderne, nutidige problemstillinger, end at komme med solide gennemgange af de bibelske tekster med disse i centrum.

Der er således meget fokus på vinkler som magtanalyse, køns- og feministisk analyse og økoteologiske analyser, altså emner, der mere alment og bredt er oppe i den politiske debat i dag.

Hensigten med ikke bare at komme med en deskriptiv, beskrivende, men også en normativ læsning af GT og dermed skabe en syntese af disse to vinkler, er imidlertid prisværdig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bidrag fra flere lande

Bogen, som er skrevet af forskere fra hele Skandinavien og suppleret med bidrag fra Tyskland, USA og Canada, er primært tænkt som en lærebog i GT for teologistuderende i Norden, men kan læses af enhver med interesse for de gammeltestamentlige bøger og for forskellige måder at læse disse på.

Den er ikke tænkt som en bog, man skal læse fra ende til anden, men snarere som en monografi, hvor man læser kapitlerne enkeltvis. Dette underbygger bogens postmoderne tilgang til de gammeltestamentlige tekster og dens måde at tænke GT som bøger med forskellige teologier, snarere end med en samlet teologi.

Bogens opbygning med gennemgang af de enkelte skrifter er imidlertid en god hjælp til at dykke ned i de enkelte bøger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Red.: Jan Dietrich, Anne Katrine de Hemmer Gudme, m.fl.:
Gud og os
578 sider. 349,95 kr.
Bibelselskabets Forlag