Lær Paulus bedre at kende

Hvis man gerne vil have et større kendskab til Paulus og en grundig indføring i hans breve til korinterne, er Louis Nielsens ”Paulus og korintherne” ikke et dårligt valg. Bibellærer Louis Nielsen, der døde sidste år, har tidligere udgivet kommentarer til Romerbrevet og Johannes’ Åbenbaring. Alle bøger er udkommet på forlaget Perspektiv.

”Paulus og korintherne” består af fire hovedafsnit: Det første er en introduktion til personen Paulus og hans missionsrejser, det andet omhandler Paulus’ tid i Korinth og den tjeneste, som Kristus har kaldet ham til, det tredje og fjerde er en minutiøs gennemgang af henholdsvis 1. og 2. Korintherbrev.

Alle afsnit er spækkede med bibelcitater, og gennemgangen er meget tro over for teksten, hvilket understreges af udsagn som: ”Det får være som det er, den foreliggende tekst giver intet grundlag for at mene hverken det ene eller det andet” (s. 58) og: ”Bedst er at holde sig nøje til de bibelske billeder og det bibelske sprog uden at teoretisere og ville forklare for meget” (s. 98). Man får oplevelsen af at sidde overfor en meget vidende og kompetent bibellærer.

Den tekstnære og grundige gennemgang, som i lange passager er meget refererende, afbrydes med jævne mellemrum af forfatterens egne overvejelser ud fra teksten eller det emne, han er ved at gennemgå.

Mange af disse overvejelser, som giver liv og personlighed til teksten, er særdeles relevante og til tider øjenåbnende. Det gælder fx, når han angriber vor tids kirke for, at den ”reelt opfatter sig selv som et firma” (s. 30) og fremfor habile teologer og grundige prædikener efterspørger ”alt muligt andet, som mere associerer til forretnings- og underholdningsverdenen” (s. 204), eller når han kommenterer den manglende brug af de nytestamentlige breve som prædiketekster i kirkerne og skriver: ”udelukkelsen af epistlerne som prædiketekster har en alvorlig og indskrænkende slagside for forkyndelsen i kirken. […]

Også vigtige sider af kristologien, frelseslæren og eskatologien kommer til at savne noget, når man forsømmer at drage Paulus og hans breve ind i forkyndelsen” (s. 72).

Bogen er præget af forfatterens store personlige engagement, som også giver sig til kende i klare teologiske meninger fx om dåb og dåben i Helligånden – emner, som traditionelt har kunnet splitte forskellige kristne grupper ad – men det sker uden af den grund at udelukke kristne, han er teologisk uenig med. Dette gør, at bogen kan læses med stort udbytte af alle kristne.

Louis Nielsen: ”Paulus og korintherne
125 kr. 366 sider. Forlaget Perspektiv


Artiklen fortsætter efter annoncen: