Nuancer til din overvejelse

Svend Aage Nielsen,
forfatter, stifter af Kennedy Selskabet
Lars Murersvej 8,
6990 Ulfborg

Åbent brev til statsminister
Mette Frederiksen:

Dit opslag på Facebook om abort den 2. maj 2021, hvor du ikke vil se nogen nuancer i abortdebatten, får mig til at nævne de nuancer, der er.

En markant nuance ved udtrykket ”fri abort” er, at det er fake news, da aborten ikke er fri for det vordende medmenneske, der kan være en vordende medsøster eller medbror.

1. Du kalder abort for ”en af de mest fundamentale kvinderettigheder.” Men en nuance er, at du ikke kan henvise til nogen sådan, da vi lever med vedtagne menneskerettigheder, der intet sted nævner, at man har lov til at aflive et vordende medmenneske.

2. Du nævner, at ”ultimativt må beslutningen være vores,” fordi kun kvinden kan blive gravid. Men en nuance er det, at kun en mand kan gøre en kvinde gravid. Hvorfor din slutning burde være, at det, to er fælles om, har de et fælles ansvar for.

3. Du nævner, at uønsket graviditet kan være ”resultat af sløseri.” Men en nuance er, at med den nye ”samtykke-lov” kan kvinde og mand vælge kun at samtykke, hvis de vil dyrke sikker sex, der ikke giver graviditet.

4. Du undviger helt den nuance, der hedder den lave fødselsrate, der ikke er bæredygtig for et samfund.


Artiklen fortsætter efter annoncen:5. Du undviger helt den nuance, at det høje aborttal fører til stigning i ikke-danskes andel af befolkningen. En nuance, som mange tilhængere af en stram udlændige-politik fremhæver som et skræmmebillede, skønt de selv medvirker til, at det bliver mere og mere skræmmende.

6. Du glemmer også den nuance, at det virker skræmmende for en persons integritet, at man er imod dødsstraf med undtagelse af, at man ikke er det, når det gælder vordende uskyldige medsøstre eller medbrødre.

7. Du glemmer den nuance, hvad Etik råd siger om et foster, at det drejer sig om et selvstændigt foster, der er to personers ansvar.


Artiklen fortsætter efter annoncen:NB. Tilsvarende er din melding om, at ”alle skal holde dansk lov” utroværdig, når du og din regering ikke selv holder den. Det gælder dit kirkeministerium, der holder hånden over biskoppernes lovløshed.

Det gælder, når du og din regering ikke vil holde den børnekonvention, som Danmark for længst har ratificeret. Den giver hvert barn ret til en far og mor.

En ret, du fratager dem, der lever i fangelejre i Syrien.