Kristent hjælpearbejde er ’kristen tro i aktion’

Mission Østs værdier er forankret i Jesu liv, lære og indsats for os mennesker, skriver generalsekretær Betina Gollander-Jensen i denne kronik, der indkredser kristent hjælpearbejde.

Af Betina Gollander-Jensen Generalsekretær i Mission Øst.

”Forkynd evangeliet. Om nødvendigt, brug ord.”

Citatet fra Frans af Assisi indrammer meget godt det arbejde, som udføres af trosbaserede hjælpeorganisationer som Mission Øst.

Vi er kristen tro i aktion! Hvis nogen spørger, fortæller vi naturligvis om vores baggrund. Men vi viser først og fremmest vores værdier i konkret handling.

Som Jakob skriver i Ny Testamente: ”Vis mig din tro uden gerninger, så skal jeg gennem mine gerninger vise dig min tro. (Jakobs brev 2:18)

Hvad er det så for nogle gerninger?

I Mission Øst er vi inspireret af Jesu liv og lære til at tjene vores medmennesker efter deres behov, uanset deres tro, race eller nationalitet. Vi prioriterer de svageste og mest fattige blandt os. Vi anerkender menneskets værdighed og tager vare på Guds skaberværk.

Så enkelt er det. Sådan kan evangeliet – også – formidles.

Sammen med diverse samarbejdspartnere skønner Mission Øst at have hjulpet over 500.000 mennesker i 2020. På billedet uddeles hygiejnekits i Sinjar, i det nordvestlige Irak, tæt på den syriske grænse. Foto: Mission Øst

Troen skaber konkret forandring

Evangeliet betyder gode nyheder. De gode nyheder er, at Guds rige er kommet nær, siger Jesus. Og Guds rige består ikke i ord, men i kraft, skriver Paulus. Så det er gennem handling, der skaber konkret forandring, vi viser vores tro og værdier.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er ikke noget nyt. Missionærer har altid som noget af det første sørget for at møde menneskers fysiske behov. Det være sig mad, tøj, medicin eller tag over hovedet. Deres handling gav ordene klangbund. De viste i praksis, hvad deres budskab handlede om. At Gud elsker mennesker så højt, at han kommer hen til os, giver sig selv for os, og løfter os op og ud af armod.

Det er det, vi gør i Mission Øst. Vi forkynder ikke. Men vi viser evangeliet. Når vi giver vand, husly og psykisk førstehjælp til yezidier i Irak. Når vi hjælper familier med at genopdyrke marker, genopbygge huse, ja, genetablere deres liv efter 10 års krig i Syrien.

Tre gode pejlemærker

Det er i det hele taget godt at have Jesu fødsel, død og opstandelse for øje i hjælpearbejde. Han blev født under samme vilkår som os. Skulle vi så ikke række ud til de mest udsatte iblandt os?
Han sonede al synd gennem sin død. Skulle vi så ikke gå alle mennesker i møde med en åben favn?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han opstod fra de døde og besejrerede alle negative kræfter en gang for alle. Skulle vi så ikke – med dette overskud – løfte vores medmennesker, anerkende dem, give dem værdighed og den støtte og hjælp, de har brug for?

Selvfølgelig skal vi det. Det er vores åndelige pligt. Som en præst udtrykte det for nylig: Når jeg er sulten, er det et mit fysiske problem. Når min næste sulter, er det mit åndelige problem.

Og derfor falder det helt naturligt at uddele mad til coronaramte familier i Syrien og Libanon og hjælpe de kristne i Myanmar med bæredygtigt og varieret landbrug, så de kan få sund mad hele året rundt og ikke kun i nogle få høstmåneder.

Vi er Jordens forvaltere

Det er også et åndeligt anliggende at tage sig af den Jord, som Gud har betroet os. Gud skabte verden og betroede os opgaven med at passe på den.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Skabelsesberetningen står, at vi skal ”gøre os til herre” over Jorden. Med det menes ikke, at vi skal udnytte og udtømme Jordens ressourcer – tvært imod. Vi skal forvalte naturens rigdomme og hjælpe de mennesker, der på grund af klima-forandringer har mistet deres levebrød og oplever konflikter over knappe ressourcer.

Sådan er det også at være kristen hjælpeorganisation. Gud har skabt alle mennesker, Jesus gav sig selv til alle mennesker, og Helligånden er udgydt over alle mennesker.

At forkynde Guds rige i handling er at tage den virkelighed for pålydende og tage vare på den jord, Gud har skabt, række ud til de kære mennesker, Jesus gav sig hen til, og løfte dem ud af fattigdom og nød i tillid til, at Helligånden nok skal hjælpe os.

Ved generalforsamlingen d. 29. maj blev der gjort status over 2020’s resultat og forventningerne for fremtiden.

En fremtid med kristne værdier

Fremover vil vi se mange flere klimavenlige og bæredygtige løsninger fra Mission Øst. Vi vil alliere os med opfindere og iværksættere, der kan levere udstyr til overkommelige priser, så vores hjælp bliver effektiv.

Vi kan allerede nu tilbyde elforsyning via solceller, så folk ikke skal fælde træer til brænde for at kunne lave mad. Vi arbejder med overrisling af marker med vand fra højtliggende områder, så befolkningen kan høste flere gange om året. Kun fantasien sætter grænser.

Men det er ikke løsrevet fra vores værdier. Det er udviklingsarbejde aldrig. Vores værdier er blot forankret i Jesu liv, lære og indsats for os mennesker.
Vi er drevet af kristne værdier – det bliver der ikke ændret på!

Betina Gollander-Jensen er generalsekretær i Mission Øst siden 1. januar 2021. Hun har tidligere været international chef i Caritas Danmark og udsendt af hhv. FN og Danida til Øst- og Sydafrika.