Troen sætter kursen

Læge Preben Bredesgaards kristne tro har gennem mere end 20 år sat kursen for hans store engagement i Mercy Ships Danmark.

Hospitalsskibet Africa Mercy hed tidligere Dronning Ingrid og sejlede mellem Nyborg og Korsør indtil maj 1997, hvor Storebæltsbroen blev indviet. Mange har dejlige minder fra Dronning Ingrid – den friske luft på dækket, de smukke trægelændere, den specielle duft i cafeteriet og ikke mindst kaffen, som blev serveret i Bing & Grøndal kopper. Fotos: Mercy Ships
Læge Preben Bredesgaard var med til at starte Mercy Ships Danmark, og har i 20 år været frivilligt engageret i foreningen som en af de bærende kræfter – med sin kristne tro som anker og drivkraft i sit arbejde.

Når 87-årige Preben Bredesgaard sidder i sin stue i Hørsholm i Nordsjælland, kan han lade blikket vandre ud over et naturskønt område. Skulle han mod alt forventning blive træt af den grønne udsigt, så kan han i stedet lade tankerne bevæge sig gennem en skov af minder fra et levet liv fyldt med både frivilligt og professionelt engagement.

Med fødderne solidt plantet i sin kristne tro har han altid set det som sin vigtigste opgave at gøre kristendommen praktisk og levende.

Den opgave har han til fulde udlevet gennem sit store og lange engagement i Mercy Ships Danmark, der ud fra hospitalsskibe giver gratis lægehjælp og operationer i nogle af verdens fattigste lande.

Det unikke ved Mercy Ships civile hospitalsskibe er, at hele besætningen arbejder frivilligt og selv betaler for deres rejse til og fra skibet og for deres ophold ombord.

Den kristne tro har flydt stærkt og levende gennem hans handlinger og virker: I sine unge år var han involveret i den kristne studenterbevægelse i både Danmark og England, og han var i 30 år praktiserende læge i Hørsholm. Her var det tydeligt for alle – både patienter og kollegaer – at her var en læge, der tog afsæt i sin kristne tro.

Efter studentertiden har Preben Bredesgaard været aktiv i kristent organisatorisk arbejde, b.la. næstformand i Kristelig Lægeforening, initiativtager til at oprette en bedegruppe i Folketinget, leder af et kristent studenterudvekslingsprogram og en vigtig initiativtager og medvirkende til grundlæggelsen af Mercy Ships Danmark. Det står højt på listen over de mange frivillige indsatser.

Samarbejde mellem far og datter

Mercy Ships var oprindeligt en del af den kristne ungdomsorganisation Youth with a Mission (Ungdom med opgave), som blandt andet har arbejdet med hjælpe- og missionsarbejde ud fra forskellige skibe siden 70’erne.

Ungdom Med Opgave i Danmark varetog i mange år både økonomi og rekrutteringen af frivillige til volontører til skibene. Mange danskere har især været afsted med hospitalsskibet Anastasis.
Preben Bredesgaards datter – Anne – var dybt involveret i arbejdet og påtog sig i løbet af 90’erne lederskab med økonomi og rekruttering.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Mit engagement i Mercy Ships Danmark startede med, at min datter spurgte mig, om jeg havde lyst til at overtage hendes opgaver. Jeg kunne se en positiv sammenhæng mellem lægegerning og mission,” fortæller Preben Bredesgaard og uddyber:

”Det var som hånd i handske at træde ind i arbejdet med Mercy Ships og samtidig en mulighed for, at jeg kunne bruge de kontakter, jeg har over hele verden”.

Det er frivillige volontører som Preben Bredesgaard, der er kernen i arbejdet på hospitalsskibene. De frivillige er fx kirurger, sygeplejersker, matroser, køkkenpersonale, navigatører og maskinmestre. Med snart to skibe i drift kan Mercy Ships give gratis operationer og lægehjælp til endnu flere mennesker i verdens fattigste lande, og der er brug for mange frivillige og ekstra mandskab for at kunne løfte opgaven.

Mercy Ships Danmark

Den første store opgave, som Preben Bredesgaard og den gruppe af venner, som engagerede sig i sagen sammen med han, var at være med til at sørge for, at Mercy Ships Danmark blev grundlagt som en selvstændig forening.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For efterhånden som aktiviteten i Mercy Ships udviklede sig, blev det naturligt at adskille administration og fundraising fra Ungdom med Opgave og etablere Mercy Ships som en selvstændig forening. I de første år arbejdede de dog sammen med Ungdom med Opgave om at skabe opmærksomhed, indsamle midler og rekruttere frivillige til hospitalsskibet.

”Det var under meget beskedne former, at vi sad på mit kontor og arbejdede med at sende folk ud til hospitalsskibet. Det var også i de år, at vi stod over for en skillevej mellem Mercy Ships og Ungdom med Opgave. For fra at være en kombination af et hospitalsskib og et missionsskib, hvor unge modtog discipeltræning, så måtte vi stoppe med det direkte missionerende arbejde. Skibet bevægede sig i mange muslimske lande, og tiden var ikke længere til, at der skulle missioneres for kristendommen på den måde,” fortæller Preben Bredesgaard.

Bøn med USA’s præsident

I 2001 rejste Preben Bredesgaard og vennen Jens-Erik Engelbrecht til Washington D.C, hvor USA’s præsident talte for 5-6000 inviterede ved den traditionsrige ”National Prayer Breakfast”. Til arrangementet mødte de Mercy Ship’s grundlægger Don Stephens. Efter det møde bad Don Stephens Preben Bredesgaard om at lede en dansk arbejdsgruppe, der udover ham selv bl.a. bestod af Jens-Erik Engelbrecht og Anna Pahus.

I 2002 begyndte arbejdet med at adskille Mercy Ships fra Ungdom med Opgave for alvor, og i 2004 holdt Mercy Ships Danmark den første generalforsamling og blev grundlagt som en selvstændig forening med vedtægter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Åndelig og økonomisk vækst

De første år havde Mercy Ships Danmark adresse hos Preben Bredesgaard, der indtog posten som bestyrelsesformand for foreningen fra 2002 til 2010, mens Jens-Erik Engelbrecht primært tog sig af økonomi og administration, og som fra 2011 fik titlen direktør og CEO. Preben Bredesgaard har således været medlem af Mercy Ships bestyrelse fra 2002 til 2021.

Med sit solide netværk i både det kirkelige Danmark og lægevæsenet har Preben Bredesgaard formået at skabe og styrke forbindelser til både virksomheder, menigheder og fællesskaber som fx Lions Club og Rotary. Han har mødt mange mennesker, der ligesom ham selv er blevet grebet af muligheden for at gøre en konkret forskel via hospitalsskibet.

Det har bl.a. resulteret i, at mange virksomheder bl.a. har doneret laboratorieudstyr, hospitalsmadrasser og hospitalssenge, telefonanlæg og kaldesystem til skibene, vitaminpiller, vaccinationer, Legoklodser og meget andet.

Praktisk, lægelig og åndelig kurs

Gennem årene har Preben Bredesgaard holdt utallige foredrag og med stor glæde videregivet fortællinger fra arbejdet om bord på Mercy Ships hospitalsskibe. Han har selv flere gange været om bord fx på skibet Anastasis, der også flere gange i løbet af 90’erne besøgte Danmark. Han har besøgt Caribbean Mercy og Africa Mercy, den tidligere danske Storebæltsfærge, som siden 2007 har været i funktion som hospitalsskib.

”Jeg har altid sat pris på at komme ombord og møde dem, der i fællesskab sætter en praktisk, lægelig og åndelig kurs. De bringer håb, fred og glæde ind i fattige patienters liv,” siger Preben Bredesgaard.

Det er vigtigt for ham at pointere, at det både er de patienter, der behandles om bord, og de mange frivillige fx læger, sygeplejersker og søfolk, der sammen bidrager til og skaber den stemning af næstekærlighed og omsorg for hinanden, som er så særlig for Mercy Ships arbejde. Mercy Ships tager imod alle patienter uanset etnicitet, religion og køn.

”Det har været en stor oplevelse at møde frivillige fra hele verden, der er samlet i et virksomt fællesskab, der spreder håb og glæde. Vi stiller ikke krav om, at man som frivillig skal være en bekendende kristen, men vi gør opmærksom på, at der er kristne aktiviteter ombord”.

Nu har Preben Bredesgaard, i en alder af 87 år valgt at give sit hjertebarn videre. Han glæder sig over, at han har været med til at gøre den danske befolkning opmærksom på et vigtigt internationalt hospitalsarbejde, der hviler på et kristent grundlag.

”Jeg er glad for at kunne udføre de opgaver, jeg har fået evner til. Det har været et rigt liv”.

Han håber, at den nye bestyrelse, der nu tager over, ikke vil glemme, at grundstenen i Mercy Ships er praktisk kristendom omsat i lægegerning. Hans vigtigste budskab til den nye bestyrelse er, at de skal sørge for at bevare og udvikle foreningen, så Mercy Ships Danmark også bliver et åndeligt fyrtårn blandt danske NGO’er.

”Folk skal kunne se, at det, vi står bag i Mercy Ships, er kærlighed i funktion! Det er en vigtig opgave at fortælle, at vi har et verdensomspændende sundhedsprogram med kristne fra hele verden med en meget praktisk tilgang til deres tro. Det er enestående. Det er vigtigt at fortælle, at det er muligt at sætte handling bag sin tro”.