At være eller ikke at være…

...med i trængselstiden, ja det er et emne der fylder meget i forkyndelsen uden for andedammen.

Af Allan Thing, Struer. App-arkitekt og tjener i menigheden

I fortsættelse af de sidste ugers kronik af Mark Hill, som har omhandlet Bortrykkelsen af menigheden, vil jeg gerne kaste lidt mere lys over emnet. Bibelsk profeti om endetiden er noget, som store dele af den kristne menighed ikke hører om og ikke beskæftiger sig med mere.

Jeg er enig med Mark Hill i, at Bortrykkelsen er en fremtidig event og som vi ud fra Bibelens ord kan være sikre på kommer ligesom 1000-års riget.

Er vi enige hertil, er det ikke et emne, som bør adskille kristne i de enkelte menigheder, og vi må kunne debattere tidspunktet for bortrykkelsen i fordragelighed, omend det, som Mark Hill skriver, ofte ender i noget nær slagsmål.

Hvorfor nu mere snak?

Mit forehavende er at give avisens læsere et modspil til Præ-trængsel(PT) Bortrykkelsen, og det vil være godt, om man allerede har læst Mark Hills kronik (kan læses på hjemmesiden, red.).

Kronikken nævner desværre kun Midt- og Posttrængsel, men slet ikke den i dag største gruppe (udfra søgesstatistik) med en anden forståelse, nemlig Præ-Vrede(PV) (Prewrath på engelsk).

Det er min opfattelse, at PT-synspunktet (som jo blev fremført i 1830’erne af den ikke uproblematiske John N. Darby og blev allemandseje op gennem 1900-tallet ved hjælp af Scofields bibel, med dens ’velplacerede’ kommentarer), er skyllet ind fra USA over den danske frikirke, som jeg selv er den del af.

PT-bevægelsen er så bred og indeholder så mange ideer i 2021, at det er svært at vide, hvad den enkelte PT’er egentlig mener. To klassiske PT’ere, som anses for at være lærde folk i Bibelen og græsk, Dr. John F. Walvoord og John F. MacArthur, har sagt, at de ikke kender til et vers i Bibelen som direkte lærer os PT, men at det er noget, vi skal uddrage af teksterne og læse mellem linierne.

Når disse to lærde PT’ere siger sådan, ja så undrer det mig, at alle mulige ikke akademisk-lærde PT-tilhængere kan komme frem til, at det er tydeligt i Ny Testamente.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Trængsel eller Vrede

Når jeg læser PT-bøger og indlæg, får jeg fornemmelsen af, at det er forståelsen af et par græske ord, der er den vigtigste faktor i uenigheden om tidspunktet for bortrykkelsen.
Vi skal bortrykkes før Guds vrede, det er vi da enige om. Men vi slipper ikke for trængslen. Der er to forskellige ord, som er vigtige at forstå:

Orgés=vrede, som handler om Guds vrede og dom, og thlipsin=trængsel, som er Satans vrede, og som Gud tillader.

Når Jesus bryder det 7.segl, starter ”Herrens dag”, som er den ”tid”, hvor det er Guds vrede, der kommer på jord. Ligesom med Noa og Lot, så er vi taget bort (forhåbentlig!). Min bibel siger, at ”Herrens dag” mindst vil tage fem måneder (Åb 9.5). Det var altså ikke trængsel, men derimod vrede/dom Noa og Lot undslap.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Budskabet til dig der læser dette,
er ikke at pådutte dig det ene eller det andet,
men at du i stedet sætter dig ind i de forskellige udlægninger
og selv træffer et valg.”

Lot havde rigelige trængsler med de vrede homoseksuelle mænd ved hans dør, og livet i byen. Derfor giver den i kronikken nævnte problemstilling omkring Lukas 21:34-36 heller ikke mening i mine ører som et forsvar af PT. ”Trængslen” er perioden frem til det sjette segl. Dette er IKKE Guds vrede.

Mark Hill nævner specielt Åb.3:10 som et vers til underbyggelse af PT. Igen må vi se på ordet bag. Her er det ’peirasmou’ = fristelser/prøvelser. Samme ord bruges igen og igen om de fristelser, vi som kristne møder, og som Jesus mødte i ørkenen. Det er også det samme ord, vi bruger i Fadervor.

Peirasmou er IKKE hverken Vrede eller Trængsel. Se Åb.2:10! Her siger Jesus til den virkelig gode menighed i Smyrna, at de skal igennem en trængsel(thlipsin).
Mit spørgsmål vil være: Hvorfor vil PT’ere have, at Åb. 3:10 til menigheden i Philadelfia skal gælde ALLE menigheder, hvis ikke ordene til Smyrna skal?

Men igen er det lidt irrelevant, da det IKKE er det samme der tales om. Åb.3:10 rammer de 5 brudejomfruer, der vil blive ramt af en række helt særlige fristelser/prøvelser. Se. Åb. 12:12, 13:14 og 14:6. Tak og pris, at vi som kristne må slippe for dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvem eller hvad holder det onde tilbage?

Et andet hovedargument fra kronikken er, at Antikrist ikke vil komme frem, før det, der holder ham tilbage, er fjernet.

Det kan man læse i 2. Thess. 2:6-8, og her er jeg ganske enig. Det er Helligånden, der holder det onde stangen, og ikke ærkeenglen Michael, som nogle vil sige.
PT-lejren vil her sige, at det så gælder bortrykkelsen af menigheden. Men hvorfor det? Allerede før Pinsedag var apostlene fyldt med Ånden, men kraften til menigheden var endnu ikke givet.

Omvendt vil det blive, når Gud fjerner Helligåndens virke i menigheden. Da vil Antikrist få frit spil. Det betyder dog ikke, at vi bliver rykket bort, blot at vores kristne virke vender tilbage til før Pinsedag. Det bliver en mørk tid. Arbejd mens det er lyst!

”Vi skal bortrykkes før Guds vrede,
det er vi da enige om.
Men vi slipper ikke for trængslen.”

Dette er én udlægning, men vi må også erkende, at alt endnu ikke er åbenbaret.

Hold øje med tegnene

Jesus beder os om at holde øje med tegnene i Matt. 24:30-31. Hvordan kan store dele af tidens kirker så sige, at vi ikke skal spilde tid på disse profetier og undlade at undervise menigheden?

Når vi kender til tegnene, vil vi heller ikke blive overrasket over hans komme, selvom vi ikke kender tidspunktet.

Alle andre vil blive meget overraskede, som de 5 tåbelige brudejomfruer. Jesus siger i Matt. 24:15 ”Når I ser den afskyelige ødelægger’…”, som er Antikrist, ja så betyder det, at vi ikke skal bortrykkes, før vi har afsløret ham. Dette sker jf. Dan.9:27 midtvejs i Daniels 70. uge (altså trængelstiden).

For at løse dette problem siger PT-folk, at Matt. 24 slet ikke er til de kristne, men kun til jøderne. Går man den vej, har man hurtigt problemer med resten af Mattæus-evangeliet.

Accepterer man som PT’er derimod Matt. 24, ja så er man pisket til at få vers 30-31 til at være noget andet end det åbenlyse – Bortrykkelsen. Det hjælper ikke at sige, at det skulle være eksempelvis Armageddon. Det giver blot andre problemer med de de efterfølgende vers.

Vi bortrykkes, når trompeten (1.Thess.4:16,1.Kor.15:52) kalder til samling (4.Mos.10) og skal være hos Jesus i hans boliger, medens Guds vrede står på, og trompeterne til dom lyder, som ved Jeriko.

Oversigt på engelsk over ’Pre-Vrede’ kronologien. Foto: Wikipedia.

Præ-vrede tidslinien?

PV fastslår, at Jesu beskrivelse i Matt. 24 og i Åb. 6-8 passer sammen. Vi har de første fem segl i 24:3-14 = 6:1-11. Mattæus fortsætter i v.15 med en beskrivelse af, at vi skal se Antikrist på et eller andet tidspunkt i perioden med de fem segl.

På det tidspunkt vil vi gå fra ”Fødselsveer” til ”Stor trængsel”. Fra at være den, der har kunnet samle jordens folk med falsk lære, vil han træde frem, og vi kristne vil forstå, hvem han er.

Nu er det vigtigt, at vi har den rette forståelse af Bortrykkelsen. Hvis jeg tror, at jeg allerede vil være væk inden dette, vil jeg ikke forstå, at det er Antikrist – og vil jeg være forberedt på trængsel, hvis min pastor har prædiket PT? Alle andre end PT vil forstå alvoren og vide, at Gud sender Jesus ned og henter os, inden det går helt galt (Matt.24:22).

Dette sker ved det sjette segl. Det vil ikke være usynligt. Nej det vil være tydeligt for enhver. Stjernerne vil falde ned, månen blive blodrød, og solen vil blive formørket (Matt. 24:29, Åb. 6:12, Joel 3:4). Joel 3:4, Mal. 3:23 og 2. Thess. 2:3 nævner alle, at disse tegn skal ske før ”Herrens dag”, når Guds vrede rammer jorden.

Det bringer os til Matt. 24:30-31(1.Thess. 4:16, Åb. 6:15), som stemmer med tiden for Bortrykkelsen.

Et eller andet tidspunkt mellem sjette og syvende segl slutter vore trængsler, og Guds vrede sætter ind. Hans fokus skifter mod hans folk Jøderne.

Vil du vide mere om, hvad PV står for, og samtidig forstå forskellen på PT og de andre forklaringer, kan jeg henvise til en video på 7pretribproblems.com.

Bedøm selv

Ofte er den simpleste forklaring den rigtige, når der skal vælges, og for mig står PV for det. Ikke en masse krumspring, forudsat at vi kan blive enige om, hvad termerne betyder.

Budskabet til dig, der læser dette, er ikke at pådutte dig det ene eller det andet, men at du i stedet sætter dig ind i de forskellige udlægninger og selv træffer et valg. John N. Darby’s ideer var stærkt anfægtet af hans samtidige i Plymouth Brødrene, som Georg Müller, og det er min overbevisning, at PT-ideen ikke stemmer med Jesus’ og Paulus’ lære.

Jeg kan dog tage fejl, så – ”ransag mig Gud”. Gud er retfærdig, trængsel eller ej. Hold ud, og hold dig nær Kristus!