Diakonhøjskolens rektor stopper for at blive præst

– Jeg har gået glad på arbejde hver dag, siger Jens Maibom. I hans tid har skolens haft vokseværk, så der nu er ventelister til diakoniuddannelsen. Selv fortsætter han i frivilligt kirkeligt arbejde.

For Jens Maibom Pedersen flyder fritid og arbejde sammen. Fra 1. november skifter han posten som rektor for Diakonhøjskolen ud med stillingen som sognepræst for Holme Kirke med fokus på diakoniarbejde. Han fortsætter med sit frivillige arbejde.

Jens Maibom Pedersen begyndte sit job som forstander på Diakonhøjskolen i en for skolen svær tid. For 14 år siden cirka – 1. august 2007. Med sine kollegaer var han med til at vende udviklingen, så skolens elevtal og økonomi gik i positiv retning. Da han startede, var der blot under ti elever.

Adspurgt om bedste minde i tiden som forstander på Diakonhøjskolen falder tankerne på, da Diakonhøjskolen i 2012 blev anerkendt som en professionsbacheloruddannelse. Han ser det som en grundlæggende anerkendelse af diakoni som faglighed.

”Der skal jeg være ærlig at sige, at det var en stor dag. Før det var vi specielle, men almindelige. I dag er vi almindelige, men specielle,” siger Jens Maibom med glæde i stemmen.
”Ellers husker jeg særligt alle de skønne studerende og et fantastisk kollegialt samarbejde, hvor vi har stået sammen om at få mange projekter til at lykkes,” siger Jens Maibom.

Kostskoleliv

Når kalenderen siger november, flytter han og hustruen fra embedsboligen ved Diakonhøjskolen i Højbjerg til selve Aarhus. Med til det nye job som sognepræst i Holme Kirke følger nemlig ikke en præstebolig.

Jens Maibom bor på Diakonhøjskolen, hvor han spiser frokost med de studerende og tit også aftensmad. Det særlige ved Diakonhøjskolen er, at mange studerende bor på skolen, så der er et kostskolemiljø omkring det.

Livsstilen med at være tæt på eleverne er Jens Maibom vant til fra sine 16 år som højskolelærer på Silkeborg Højskole.

Fællesskabet på Diakonhøjskolen når finske tilstande i saunaen, hvor Jens Maibom Pedersen har siddet med elever.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han har også ageret præst for Diakonhøjskolen, og som ulønnet præst har han i mange år afløst i den lokale sognekirke, Frederikskirken. Her har han foretaget barnedåb, begravelser og bisættelser samt cirka en gudstjenste i kvartalet.

”Det handler ikke om, hvad du selv får ud af det,
men hvad du kan bringe ind i det.
Det er mit kristne livssyn, og der har jeg altid stået…”

Til Diakonhøjskolens start på skoleåret og indvielsesgudstjenester, de højtidelige dimissionsfester for de studerende, har han virket som præst.

”De bliver sendt ud i verden for at stå på egne ben med Guds velsignelse i ryggen. Det er nogle af de billeder, man tager med sig,” siger Jens Maibom.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg tænker tilbage på en fantastisk tid og føler mig ekstremt priviligeret. Jeg har ikke nogen ting, jeg kan pege på og tænke, at det ikke gik godt – udover at entreprenøren til vores seneste byggeri gik konkurs, og bygningen ikke er færdig,” siger han.

’Bolværk mod forråelse’

I dag har Diakonhøjskolen fuldt hus til diakoniuddannelsen med 80 studerende om året – og endda 150 ansøgninger. I år var adgangskvotienten til den 3,5 år lange professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik på 7,1, og alle blev optaget på standby.

På Diakonhøjskolens anden professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation (kaldet 3K) blev alle optaget i år.

Der kommer unge fra mange forskellige baggrunde til Diakonhøjskolens uddannelser. Såsom valgmenigheder, Indre Mission, den karimatiske kirke, FDF samt ikke-kristne og muslimer.
Jens Maibom Pedersen ser Diakonhøjskolens uddannelsestilbud som et bolværk mod forråelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det er en vigtig uddannelse, der lader sig inspirere af det kristne livs- og menneskesyn til at arbejde med mennesker i udsathed,” siger han.

Uddannelsen har som en integreret del at arbejde med livsspørgsmål, dannelse og tro.

”En vigtig pointe er, at vi ikke er optaget af, hvad folk kan. Det handler om en værdighed i kraft af, at vi er mennesker, fordi Gud står bag hvert et menneske. Det prøver vi at oversætte i en faglig og uddannelsesmæssig sammenhæng, hvor vi skaber fællesskab og relationer på den baggrund,” siger han.

Fremtiden som præst

Fremtiden byder for Jens Maibom fra 1. november på en stilling som sognepræst i Holme Kirke ved Aarhus, hvor han også vil få ansvar for det diakonale udviklingsarbejde, som kirken ønsker at opprioritere.

Sammen med menighedsrådet vil han afsøge, hvad der er brug for. Oplagte temaer kunne for eksempel være tilbud, der er rettet mod den voksende ensomhed som følge af nedlukningen, så der skabes plads for mødesteder med fællesskab.

Helt konkret vil han være i sving med Café Parasollen i Viby ved Aarhus, som er en social café og en del af KFUM’s socialarbejde. Den er for mennesker, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen, fx grundet ensomhed, misbrug og langtidsledighed.

Arbejdet passer godt for Jens Maibom, der er uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet, og hvis store passion er diakoni.

Ifølge loven må man kun være folkekirkepræst, indtil man fylder 70 år. Dermed sætter alderen en naturlig stopper for, hvor længe 62-årige Jens Maibom kan fortsætte i sin kommende stilling. Men han har ingen planer om at gå på pension:

”Jeg har meget energi og håber på, at jeg bliver glad for mit nye arbejde,” siger Jens Maibom.

Det bliver første gang, at Jens Maibom skal bestride et decideret præsteembede.

”Det er ikke et fravalg af Diakonhøjskolen, men et tilvalg af noget andet. Jeg har gået glad på arbejde hver eneste dag,” siger han.

Kristen forpligtelse

Han har haft en god opvækst i et kristent hjem, hvor han blev opdraget til at give til andre, hvis man selv har.

”Det forpligter til, at man engagerer sig. Det handler ikke om, hvad du selv får ud af det, men hvad du kan bringe ind i det. Det er mit kristne livssyn, og der har jeg altid stået,” siger Jens Maibom.

I dag er han særdeles aktiv i frivilligt arbejde i kirkeligt regi med fem poster, der alle har diakonien til fælles.

”Arbejde og fritid løber sammen. Nogle gange glemmer jeg, om jeg arbejder eller har fritid,” siger Jens Maibom.

Når han engang går på pension, vil prioriteterne være familie med kone, børn, børnebørn og svigerbørn samt rejser og diakoni.

”Min kone og jeg vil gerne rejse sammen. Det frivillige arbejde med det kirkelige og diakonale bliver jeg nok også ved med,” siger Jens Maibom.

”Min egen livsforståelse er blevet meget større gennem mit arbejde som rektor. Jeg har oplevet opbakning fra mange sider gennem skolen og kirkebagland. Jeg er taknemmelig for støtte og opbakning og de gode relationer, hvor vi har stået sammen om projekter,” siger Jens Maibom.

Jens Maibom Pedersen

Født 21. juli 1959, 62 år. Begge hans forældre var aktive i FDF.
Gift med Inger Maibom, med hvem han har fire voksne børn i alderen 25-35 år og seks børnebørn i alderen 0-5 år.

I august 2007 tiltrådte han som rektor på Diakonhøjskolen. Før jobbet som rektor var han højskolelærer på Silkeborg Højskole i 16 år, hvor han underviste i kristendom & religion, filosofi, etik, teologi, religionspædagogik og politik.

1. november begynder hans job som sognepræst i Holme Kirke med fokus på diakonalt arbejde.

Han sidder på fem tunge poster inden for diakoni: Formand for KFUM’s sociale arbejde, formand for Jysk Børneforsorg, næstformand i Danske Diakonhjem, formand for Kirkens Korshær-rådet i Aarhus og formand for Dansk Diakoniråd.

Diakonhøjskolen

Diakonhøjskolen er en selvejende uddannelsesinstitution.

Siden 1920 har Diakonhøjskolen udbudt uddannelser i omsorgsarbejde inden for det sociale område.

Diakonhøjskolen ligger i Aarhus-forstaden, Højbjerg.

Der er to professionsbachelorer. Én i diakoni og socialpædagogik på 3,5 år. Den anden uddannelse er i kristendom, kultur og kommunikation (kaldet 3K) på 4 år. Den kom til i 2010 og bliver udbudt sammen med VIA University College.

I 2003 blev Diakonhøjskolens uddannelser på Den pædagogiske diakonuddannelse godkendt som en forsøgsordning under loven for mellemlange videregående uddannelser (MVU).

Fra 2004 kunne de diakonstuderende få SU, da uddannelsen blev placeret i loven om mellemlange videregående uddannelser.

Pr. 1. november får Diakonhøjskolen en ny rektor.

Se www.diakonhojskolen.dk/stillingsopslag