Kristeligt Dagblad gennem 25 år

Kristeligt Dagblad fejrer i år 125-års jubilæum. I den anledning har bladets chefredaktør, Erik Bjerager, bedt historiker, Jes Fabricius Møller skrive om bladets historie. Det er der kommet bogen ”Livtag med tidsånden. Kristeligt Dagblad gennem 125 år” ud af.

Bladets historie tager ifølge Jes Fabricius Møller sin begyndelse i en tragisk hændelse i november 1893, hvor en voldsom storm kostede omkring 50 mennesker livet. De 26 af dem var fra Harboøre. I den anledning sendte ”Politikken” deres reporter, Henrik Cavling, til Harboøre. Han skrev meget medfølende om ulykken.

En anden – i visse kredse kendt person – nemlig præsten Carl Moe er imidlertid også knyttet til denne hændelse. Moe var redskabet for en stor vækkelse, der brød ud i Harboøre, og er berømt for sine såkaldte brændevinsprædikener.

Senere blev han formand for Indre Mission. Som præst i Harboøre var det ham, der holdt begravelsesprædikenen over de druknede fiskere. Her var han meget eksplicit om fortabelsens mulighed.

Dette faldt Cavling så meget for brystet, at hans reportager fik en særdeles kritisk og forarget tone, der spredte sig i hele nyhedspressen.

Ud af dette opstod hos missionsfolk behovet for et kristent dagblad, hvilket dannede baggrund for Kristeligt Dagblads opståen. KD har altså sin rod i Indre Mission.

I løbet af bogen følger vi imidlertid, hvordan bladet gradvist løser sig fra dette tilhørsforhold, begyndende i 1930-erne, hvor bladet er inde i en økonomisk krise.
Konflikten mellem at være et kristent dagblad og være en forretning berøres således også gennem hele bogen.

Forfatteren lægger i sin gennemgang blandt andet vægt på KD´s holdning under nazismens fremmarch i Tyskland og senere under 2. verdenskrig. Her viser han, hvordan bladet helt fra begyndelsen tager parti for jøderne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men han kommer også ind på avisens holdning til og dækning af bl.a. ligbrænding, fælleskalk, kvindekamp, sædelighedssagen, kvindelige præster, prævention, fri abort og porno.

Kristeligt Dagblad har gennem tiden undergået en stor udvikling. Jes Fabricius Møller viser, hvordan den fra at være et noget perifert dagblad primært for kirkefolket har udviklet sig til i dag at være en højt respekteret og anerkendt avis, der har fundet sin plads blandt landets store, landsdækkende aviser og har vundet udbredelse langt uden for kristelige kredse.

Men gennem hele dens historie har den, som bogens titel antyder, taget kampen op mod tidsånden. Jes Fabricius Møllers gennemgang af Kristeligt Dagblads historie er både grundig, afbalanceret og interessant.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jes Fabricius Møller:
Livtag med tidsånden
278 sider. 249,95 kr.
Kristelig Dagblads Forlag