Vi dør uden dannelse

Hvordan takler kristne friskoler værdidebatten i et samfund, som bevæger sig væk fra kristne værdier?

“… på den ene side, at man ikke kan bruge Bibelen som argument i konkrete konflikter, og at man ikke bruger forkyndelsen til at opdrage og vejlede i konkrete spørgsmål i skolen. På den anden side må skolens forståelse af det gode, det sande og det smukke være i overensstemmelse med det, der siges i forkyndelsen.” S.136

Torben Mathiesen, som arbejder for Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) giver i bogen “Vi dør uden dannelse” et fint bud på, hvordan kristne skoler kan tage pejling i tidens debatter om bl.a. forældreretten, køn og identitet, men også i forhold til, hvordan det kristne Guds- og menneskesyn står overfor en økonomisk tænkning og en teknologibegejstring, som øver indflydelse over uddannelsessektoren i disse år.

Han maner i bogen til, at vi besinder os på, hvad det vil sige, at vi bygger noget på et kristent grundlag. Hvis mennesket er skabt i Guds billede, har det værdi, og ikke kun den nytteværdi, som konkurrencestaten vil fremhæve.

Det betyder selvfølgelig noget i andagter, men bør også betyde noget for vores evalueringspraksis, mener forfatteren. For hvis vi ikke køber den økonomisk styrede norm, må vi fremme evalueringer, som ikke udelukkende bygger på sammenligning (karakterer).

Samtidig bør skolerne også være et korrektiv til den grådighed, som også kan forbindes med dogmet om stadig økonomisk vækst som en forudsætning for velfærdssamfundet.

Skolen bliver let en kampplads for alle debatter i samfundet, fordi prægningen af unge mennesker, eller den dannelse, som foregår i de unge år, er af afgørende betydning for samfundets udvikling.

Konsulent Torben Mathiesen tager i sin bog ’Vi dør uden dannelse’ fat i de problematikker, kristne friskoler møder i værdidebatten.

Der er derfor også behov for en hårfin balance, hvor den kristne skole må afvise at forholde sig til nogle emner, fordi de rettelig hører til et andet sted (fx vielse af homoseksuelle i kirken).

Derimod er køns- og identitetsdebatten en integreret del af undervisning og dannelse i skolen og kræver derfor et aktivt valg, hvor skolerne må takle den normkritik, som skyller ind over skolen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen er et fint indspark til værdidrevne skoler, som vedkender sig dannelse på et kristent grundlag i et sekulært samfund, som på mange måder bevæger sig væk fra det kristne kulturgrundlag, som det ellers er bygget på.

Dannelsesbegrebet giver nemlig skolerne en anledning til at trække værdierne frem. Værdier, som giver dannelsen betydning, retning og mening, er nemlig efterspurgte i et samfund, hvor relativisme gennemsyrer alt fra uddannelse til finansverdenen.

Forfatteren skitserer således projektet, som handler om at udvirke legitim påvirkning. Dette projekt er essentielt på de kristne friskoler og burde vel i virkeligheden være det i enhver uddannelsessammenhæng.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Samtidig er det et projekt, der kræver, at værdierne omsættes til praksis, og vel at mærke en praksis, hvor tydelighed og respekt går hånd i hånd. Forfatteren giver da også nogle konkrete bud på, hvordan dannelsesopgaven ser ud på de kristne skoler med perspektivering til andre skoler.

Samlet set giver bogen således et fint oplæg til videre drøftelse, selvom formatet ikke tillader en dybdegående behandling af dannelsesbegrebet, eller praksis for den sags skyld. Den drøftelse og italesættelse af, hvad dannelse med kristent afsæt betyder, er ikke blot fornuftig, men afgørende for skolernes fremtid.

Torben Mathiesen: Vi dør uden dannelse – Kristne skolers perspektiver og muligheder
Pris: 165 kr.
Kristent Pædagogisk Forlag