’Når jeg bruger tid på at se, hvem han er, forvandles jeg’

Præsten i Fårevejle Frimenighed sætter stor pris på, at tage vare på små og store børn.

Gitte og Jørgen Lund gør meget for børn. Hun arbejder som leder af en børnehave, og parret har også to plejebørn – og et tidligere plejebarn betragter de nu som deres egen søn med bopæl i kælderen. Deres egne tre børn er store og flyttet hjemmefra.

Jesus, børn og bøn står øverst på prioriteringslisten for ægteparret Lund. Teologen Jørgen Lund arbejder både som plejefar og som ulønnet præst i Fårevejle Frimenighed.

– Jeg har penge nok i forvejen, fordi jeg har plejebørn og indtægter fra nogle huse, jeg lejer ud. Og der er folk i vores menighed, der ikke har så meget. Derfor vil jeg ikke have noget for det. Men faktisk skal vi nu til at ansætte en lønnet præst i kirken, fortæller frimenighedspræsten.

Husene købte han for mange år siden – og satte dem i stand. Dengang det var billigt. Han bor i Mørkøv på Nordvestsjælland sammen med hustruen Gitte, der er leder i en børnehave.

Parret har tre store børn, som er flyttet hjemmefra, og en søn på 19 år, der tidligere var deres plejesøn, men nu bor i underetagen og hører med til familien.

– Desuden har jeg i øjeblikket to plejebørn på 3 og 11 år. Jeg tager de fleste af opgaverne med dem, fordi jeg modsat min kone ikke har fuldtidsjob. Vores plejebørn går i børnehave og skole, så jeg har også tid til at være frimenighedspræst, siger Jørgen Lund.

Jørgen Lund har arbejdet som præst siden 2004. At Gud er, har han lært om, siden han var barn – og fået bekræftet personligt via små og store oplevelser. Han kommer med nogle eksempler:

– Som 10 årig bad jeg engang Gud om, at en kongelig porcelænsvase måtte være hel. Den var faldet ud af et vindue fra 4. sal, rullet ned af et tegltag og landet på en græsplæne. Den var hel!

”Gitte arbejdede tidligere på en institution med belastede børn
og tog en dag et barn med hjem, fordi familien ikke kunne have ham.
Da fandt jeg ud af, hvor meningsfyldt det er at tage sig af belastede børn.
Biblen taler jo også om, at vi skal tage os af de faderløse”

– Gitte arbejdede tidligere på en institution med belastede børn og tog en dag et barn med hjem, fordi familien ikke kunne have ham. Da fandt jeg ud af, hvor meningsfyldt det er at tage sig af belastede børn. Biblen taler jo også om, at vi skal tage os af de faderløse, pointerer frimenighedspræst Jørgen Lund.

– Jeg har gennem årene haft flere åndelige oplevelser, hvor jeg græd meget – og følte mig berørt af Guds ånd. Men det gjorde også stort indtryk på mig at se filmen ”The Passion”, da den i sin tid kom i biografen. Jeg så den sammen med en ateist, en agnostiker og en anden kristen. Lige efter filmen bad jeg: ”Hvordan vil du bruge mit liv, Jesus?” beretter han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jørgen Lund har også haft åndelige oplevelser, der har udfordret ham:

– Fra 1997 til 2000 var jeg ansat som evangelist på Godt-nyt-dytten, som var en lastbil, der kunne ”køre” siderne ud, så der var en café i den. Den kørte rundt på torve og festivaler, så mennesker kunne høre om Jesus i dialog-form. En dag mødte jeg en kvinde, der påstod, at hun var besat.

”Enkelte gange har jeg fornemmet,
at jeg er blevet den, jeg er,
fordi jeg bl.a. har fokuseret på ham i ti minutter
hver morgen i omkring tyve år”


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Selvom jeg jævnligt omgiver mig med psykisk syge mennesker, har jeg hverken før eller siden oplevet en, som var besat. Men jeg tror, hun var. Da vi bad for hende, kom der mærkelige hostelyde ud af hende, og da vi et halvt år senere mødtes fem stykker og bad for hende en hel aften, råbte hun hundredevis af gange med en mandestemme: ”Det er min krop.” Hele samlingen endte lidt uforløst og uforståeligt. Og det var ikke helt klart, om hun var blevet sat fri. Hvorfor? … når Gud jo er den stærke og Satan den ynkelige? Ville hun ikke selv slippe? Jeg husker, at jeg om natten skulle sove alene i rummet, hvor vi havde bedt. Selvom, jeg følte mig beskyttet af min stærke, vise og kærlige far, Gud, var min søvn den nat forbundet med en vis uhygge, erindrer frimenighedspræsten.

Boglig, men …

Jørgen Lund valgte i sin tid at studere teologi, fordi han tror på evigheden.

– Jesus er vigtigere end alt andet, og det gælder for alle, mener jeg. Troen er det vigtigste i livet, og derfor ville og vil jeg gerne bruge tid på det.

– At studere teologi er lidt modsat af, hvordan Jesus gjorde det. Det der med at sidde og læse bøger … Jesus sagde: ”Følg mig.” Da et af mine egne børn engang ville på bibelskole eller efterskole, sagde jeg til hende, at hun også bare kunne følge mig i mit arbejde som præst, ”så vil du blive mere modnet,” fortæller Jørgen Lund.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke desto mindre elsker han at læse bøger, erkender han. Og inspireres ofte heraf. Bøgerne om tro er tværkirkelige. At Jesus er vigtigst, fandt han ud af allerede som barn.

Præsten er vokset op med Luthersk Missionsforening. Og ikke mindst barndommens og ungdommens deltagelse i kristne lejre gjorde stort indtryk … og overbeviste ham.

– Det var især alle de mange gange, jeg var på lejre – blandingen af Gud, sjov og fællesskab, der overbeviste mig, beretter han. Jørgen Lund brænder meget for at møde nye mennesker med evangeliet.

– Det bærer min måde at være præst på også præg af – og vi holder en del Alpha-kurser, oplyser han.

Pris Herren, som han er

Den daglige bøn har afgørende betydning for præsten.

– I coronatiden har vi indført online bøn. Vi er nogle stykker, der mødes hos mig fra klokken 6.15 til 7 – for at læse en bibeltekst og bede Fadervor. Den bøn har haft kolossal betydning for mig.

Den styrker. Og bare ordene: ”Helliget være dit navn.” Under denne første bøn i Fadervor beder jeg ikke om at få noget, men priser Herren for den, han er!

– Når jeg bruger tid på at se, hvem han er, forvandles jeg. Så skabes troen. Enkelte gange har jeg fornemmet, at jeg ikke mindst er blevet den, jeg er, fordi jeg bl.a. har fokuseret på ham i ti minutter hver morgen i omkring tyve år, fortæller Jørgen Lund.

”At studere teologi er lidt modsat af, hvordan Jesus gjorde.
Det der med at sidde og læse bøger …Jesus sagde: Følg mig.”

Det sidste års tid har han også bedt en katolsk bøn:

-”Kom ind Herre Helligånd. Gå ind, hvor der er åbent. Åbn, hvor der er lukket. Opfyld og forvandl. Lær mig, hvad det er, jeg skal, når jeg sætter mig og læser den hellige skrift.”

– Så når vi holder online morgenbøn er programmet: I et par minutter deler vi relevante ting med hinanden – fra dagen i går eller planer for dagen, som skal med i bønnen. Derefter beder jeg den katolske bøn, og læser bibelteksten to gange. Så taler vi sammen i ca. to minutter – om hvordan Gud er ifølge teksten. Vi ”finder” næsten altid Jesus i de gammeltestamentlige tekster.

– Fra ca. 6.30 til 6.52 beder jeg de seks bønner, som er i fadervor. Her bruger jeg mest tid på den første bøn, hvor jeg priser Gud for den, han er – og især for den, han lige har åbenbaret sig som i dagens tekst. Mellem de seks bønner er der stilhed/indre bønner og mulighed for, at de andre medvirkende kan bede, så vi andre kan høre det, tilføjer Jørgen Lund.

Selvom han er morgenmand, a-menneske, er der dog ingen grund til at overdrive. Han står op hver morgen klokken 6.06. Ni minutter før den lille bønnegruppe fra Fårevejle Frimenighed mødes.