Nye medlemmer af Etisk Råd

Leif Vestergaard Pedersen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har den 12. januar beskikket Leif Vestergaard Pedersen som ny formand for Det Etiske Råd. Samtidig blev også psykologiprofessor Svend Brinkmann og læge, ph.d. Ida Donkin, samt overlæge Anette Hygum fra Sygehus Lillebælt beskikket til rådet, der har ialt 17 medlemmer.

På formandsposten afløser tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen fra 15. februar professor og klinikchef på Klinisk Genetik afdeling på Rigshospitalet, Anne-Maries Gerdes.

Jacob Giehm Mikkelsen, professor i genterapi og ’genetic engineering’ ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, genbeskikkes som medlem af Det Etiske Råd.

Svend Brinkmann

Det Etiske Råd

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren. Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål fx vedrørende sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning.

Ni af rådets medlemmer indstilles af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, 4 af sundhedsministeren, 1 af miljøministeren, 1 af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, 1 af uddannelses- og forskningsministeren og 1 af erhvervsministeren.

Sundhedsminister Magnus Heunicke udtalte i sin velkomst til den nye formand:

”Det Etiske Råd bidrager med kvalificeret indsigt i svære og følsomme etiske spørgsmål, som vi ofte støder på i vores sundhedsvæsen. Rådet spiller en værdifuld rolle ved at sikre en god offentlig debat og give os alle en større indsigt i en lang række etiske dilemmaer.”