Inspirationskonference i Karlslunde Strandkirke

Victor John.

Lørdag den 23. april afholdes der en inspirationsdag i Karlslunde Strandkirke med besøg af blandt andre Victor John.

Konferencen er for alle, som længes efter at se flere komme til tro, fx kirkeledere, præster, smågruppeledere, teams og diakonale frivillige, som gerne vil arbejde med mission og diakoni, og som gerne vil bruge en lørdag på at blive inspireret og udfordret.

Victor John fra Indien er en vækkelsesleder og samfundstransformator, som har brudt koden til en kultur, som virkede uinteresseret. Victor John er svensk gift og kender derfor også vores skandinaviske kultur indgående. Han kan udfordre skandinaviske kristne effektivt og identificere de barrierer, som holder os tilbage fra at se et folkeligt gennembrud for evangeliet i en tilsyneladende uinteresseret kultur. Man skal ikke lytte til Victor John, hvis man ikke vil forstyrres, udfordres og forbavses. Eller hvis man bare elsker status quo. Men hvis man er træt af status quo, ikke ser megen frugt af sin tjeneste for evangeliet og godt kunne tænke sig et åndeligt nybrud i det danske folk, så opfordrer arrangørerne til, at man tager enten sine åndelige medvandrere eller kirkelige medarbejdere med og inspireres sammen.

Udover hovedtaleren deltager blandt andre også Ruth Cilwik Andersen, diakonal områdeleder i Karlslunde Strandkirke, og Karsten Bach, ny sekretariatsleder i Karlslunde Strandkirke og tidl. national leder for Alpha Danmark. Desuden deltager Anders Michael Hansen, områdepræst for mission og diakoni i Karlslunde Strandkirke med international erfaring i mission i Vesteuropa og tidligere underviser i missiologi på IMI-Institutt for Ledelse og Teologi, Peter Tingleff, sognepræst og leder af det folkekirkelige initiativ, Kirke på Vej, i Roskilde Stift, som eksperimenterer med nye former for kirke uden for de sognekirkelige mure, samt Kristian Øhrstrøm, formand for Strandkirkefællesskabet, en indsamlingsforening i Karlslunde Strandkirke, som støtter missionale og diakonale initiativer i sognet samt i ind- og udland i øvrigt.

Tilmelding og mere info. på www.strandkirken.dk/inspiration