Dage i bøn på Hellig Kors Kloster for tredje år i træk

Hellig Kors Kloster ligger på Dejbjerg Hede ved Lem i Vestjylland.

For tredje år i træk arrangerer Hellig Kors klosteret og Evangelisk Luthersk Netværk, ELN, Dage i bøn fra Kristi Himmelfarts dag til pinse. I år er det fra torsdag den 26. maj til lørdag den 4. juni.

Idéen og forbilledet er hentet fra Jesu befaling til sine disciple efter opstandelsen om, at de skulle blive i Jerusalem indtil de blev iført kraft fra det høje. I Apostlenes gerninger står der, at ”de holdt alle i enighed fast ved bønnen…”

– Bøn er magtesløshedens sprog. Vi har mere end nogensinde brug for at benytte os af dette sprog og vende os mod Ham, som styrer verdens gang, og som alene kan hjælpe os i al nød, siger Carsten Dalsgaard Hansen, leder af Hellig Kors Kloster.

Enkelt koncept

Konceptet er enkelt. Dagen er bygget op om tidebønnerne og veksler mellem bøn, refleksion og stilhed i klosterkirken. Enhver kan frit komme og være med så meget og så længe, man ønsker.

Hver aften er det ’Aftenens brændpunkt’, hvor forskellige har et oplæg om et af tidens brændpunkter. Efter oplægget er der mulighed for samtale – og ikke mindst bøn. Hellig Kors Kloster ligger på Dejbjerg Hede ved Lem i Vestjylland omgivet af marker, lyng og lærkesang. Her er stilhed og en særlig ro til refleksion og bøn. Se mere om dage i bøn på helligkorskloster.dk