Jeg kæmper med pornografi

Kære Poul Henning

Jeg er en ung mand og har kontinuerligt kæmpet med pornografi hele mit voksne liv. Efter at jeg er blevet kristen, er det ikke blevet nemmere, selvom der kan gå længere tid imellem, jeg “falder i” i forhold til tidligere.
Jeg er klar over, at porno er skadeligt fysisk, mentalt, socialt og åndeligt, men alligevel, selvom jeg ikke har lyst til at se det, nyder jeg det, når det sker. Jeg er også bekymret, for at jeg ikke føler nogen skyld og skam, dog kan jeg også se, at det kan være positivt. Nogle gange er det som om kroppen kører på autopilot og handler, uden jeg føler, at jeg er i kontrol. Kan du give råd?

Venlig hilsen AA

Kære ven

Tak for dit ærlige skriv. Desværre oversvømmes verden af pornografi. Der er formentlig mange, der er mere eller mindre afhængige heraf. Det er, som du skriver, skadeligt på rigtig mange planer. Gud har skabt os med en biologisk drift, men forbindes den med pornografi, er det synd.

Når du ved, at det er forkert og alligevel fortsætter, må det kaldes en form for afhængighed og misbrug. I mit univers skal alt sættes ind på, at misbruget stopper. Du må blive helt afklaret i, at det er synd, en synd som Jesus vil elske at fjerne fra dit liv. Baggrunden for misbrug er for de fleste en følelse af ikke at være elsket. Det kan også være en manglende sund selvkærlighed. Misbrug vælges som en erstatning.

Alle har svagheder. Det afgørende er derfor, hvad vi gør ved vores svagheder. En af de ting vi kan gøre, er sammen med en medvandrer eller terapeut at få afsløret og dermed øget opmærksomhed på tanker og følelser, før det går galt.

Det indre univers er individuelt og komplekst og har mange muligheder for negative tankespiraler, der ender med et misbrug. Du kan blive fri! Vejen er, først og fremmest, troen på Gud og dernæst, at Guds ord er sandhed. I Fil. 2:13 fremgår det, at Gud først arbejder på vores vilje til at ville det, Han vil, og i dit tilfælde; at blive fri for at bruge pornografi. Når du vil det, så er Guds næste skridt at arbejde på, at du også kommer til at evne at holde dig væk fra det.

Udgangspunktet er frelsen. I Kristus er du fejlfri, uangribelig og hellig. Frelsen består i, at vi er uden synd, fordi Jesus betalte for den med sit liv. Ren og retfærdiggjort vandrer du med Kristus ind i helliggørelsen. Vi synder dog, og der kommer Gud ind fra nu til nu med sin nåde og fortæller os, at vi kan blive fri for synden ved at lade Ham gøre arbejdet, det er helliggørelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her opdager du, at Helligånden belyser svage sider og synd, men det formål, at du skal blive fri. Frihedsrejsen er en individuel proces. I det specifikke fokusfelt bliver nogle mennesker fri i et nu. Andre falder mange gange, før de bliver helt fri.
Alle har svagheder. Det afgørende er derfor, hvad vi gør ved vores svagheder. Hvad kan du gøre:

1. Erkendelse

2. Bekendelse – bed om at blive tilgivet og fri


Artiklen fortsætter efter annoncen:3. Byg rigtigt

a. Fjern eller minimer muligheden – få filtre på pc og telefon, lille tv-pakke etc.

b. Beskriv de sværeste tidspunkter, og vær da her særligt opmærksom.

c. Betro dig til en dynamisven eller anden livline. Ring og bed om forbøn og hjælp, når det kniber.


Artiklen fortsætter efter annoncen:d. Glæd dig over hver dag, der går godt

e. Falder du, rejs dig hurtigt op igen

f. Med en medvandrer eller terapeut få afsløret og dermed øget opmærksomhed på tanker og følelser, før det går galt

g. Gennemtænk nye veje at gå, når fristelsen kommer.

I kærlighedens miljø omkommer det onde. Fyld dig med Guds kærlighed, Guds ord og Helligånden. Lyt efter ”What Would Jesus Do – WWJD”, derved styrker du din sande identitet.

Kærlig hilsen
Poul Henning