Jens Rohde stopper i politik

KristenDemokrateres eneste medlem af Folketinget, den tidl.Venstremand, Radikale og løsgænger, Jens Rohde, har besluttet at stoppe som politiker ved næste folketingsvalg.

Det meddelte han, kort efter at han d. 4. maj fremsatte et forslag til folketingsbeslutning om, at ”kvinders ret til abort gøres til en ukrænkelig internationalt anerkendt rettighed”.

Rohde opfordrer samtidig regeringen til at anmode FN om at fjerne gældende begrænsninger af adgangen til abort globalt.
KristenDemokraterne blev netop stiftet i protest imod den fri adgang til abort. – Rohdes udtalelser om at gøre abort til en menneskeret står helt for hans egen regning og er således ikke KDs politik, sagde landsformand Isabella Arendt, KD, i sidste uge.