Hvad skal man tro, præst?

Bøcker har rig erfaring med at svare på spørgsmål om den kristne tro, og alt det, som står i Bibelen fra sit virke som sognepræst i Jelling og højskolelærer.

Han har tidligere skrevet ”Synd for begyndere”. Det indledende kapitel om, hvorvidt man skal tro på Bibelen bogstaveligt eller ej er fint nuanceret med mange gode betragtninger. Bøcker trækker også på citater fra litteraturen og kendte, som bidrager til forståelsen.

Jesus er kompasset

Ifølge Bøcker handler bibellæsning især om budskabet, som skal tages for pålydende. Taget bogstaveligt taler den bibelske skabelsesberetning ikke sandt, taget for pålydende taler den sandt (s.106). Det handler om at tage Bibelens røde tråd for pålydende. Meget i Bibelen er afhængig af tid og sted, men ikke alt og skal derfor stadig tages for pålydende. Bibellæsningens kompas er Jesus fra Nazaret.

Han er centrum for forståelsen, både det der ligger før ham, og det der kommer efter ham. Flere kapitler handler om de store spørgsmål, som mange tumler med, fx ”Er religion for svage mennesker?” og svaret er et nej, for troen er ikke en virkelighedsflugt, men en passende reaktion på mødet med realiteterne!

Store spørgsmål i øjenhøjde

Flere kapitler handler om kristendommens grundpiller, synd, tilgivelse, skyld, og et kapitel om hvorfor Gud tillader lidelse og det onde. Her er gode svar, der kommer rundt om emnerne uden dog at give endegyldige svar – snarere stof til eftertanke.

Et kapitel handler om, hvorvidt man skal gå i kirke for at være kristen. Her følger en nuanceret opfølgning på svaret nej, for det er ved gudstjenesten, at man kan åbne sig for troen Og så er der et glimrende kapitel om konfirmation, Er det for gavernes skyld? Her leverer Brøcker en meget fin beskrivelse af, hvad det i virkeligheden handler om for de unge.

Et gennemgående tema i bogen bl.a. om konfirmation er, at Gud kommer til os. Vores opgave er at tage imod det liv, Gud giver os, det er vores livsopgave. Selv om vi oplever, at konfirmanderne bekræfter deres tro, så er det Gud, der bekræfter dem. Læs selv for at få den fulde forståelse!

Forfatteren forklarer flere gange, at ”…..tyngdepunktet i kristendommen er Guds komme til mennesket og ikke menneskets komme til Gud.”(s. 104), som jo er i tråd med Efeserbrevet 2,8-9!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristian Bøcker: Skal man tro på alt, der står i Bibelen? Og 9 andre spørgsmål til præsten.
167 sider. 250 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag