Nye kræfter i Soldatermissionen

Nyvalgt til Soldatermissionens bestyrelse er fra venstre flyver- og sognepræst Thomas Uth, Outrup- Lunde, revisor Michala Kure, Tåstrup og cand.scient. i medicinalkemi Kirstine Hansen.

Den 7. maj blev der afholdt Formands- og Kasserermøde i Fredericia. Det fungerer som en generalforsamling, hvor der vælges flere bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for forskellige kirkelige organisationer. Bestyrelsen har konstitueret sig med Ole Rasmussen som formand og Bjarne Ingemannsen som næstformand.

I første omgang har økonomichef Stig Lilleøre valgt at trække sig fra bestyrelsen, og Indre Mission har valgt flyver- og sognepræst Thomas Uth, Outrup- Lunde, som deres kommende repræsentant i soldatermissionens bestyrelse. Der blev kampvalg til de to bestyrelsesposter, der var på valg. Efter afstemning (og med en meget smal margen) stod det klar at Ole Rasmussen blev genvalgt, mens Michala Kure blev nyvalgt og Merete Værge blev suppleant.

Stig Lilleøre har tidligere fungeret som bestyrelsens økonomiske specialist, hvilket Michala nu overtager. Derudover blev både jurist Bjarne Ingemannsen og major Preben Friis Hauge genvalgt til deres plads i bestyrelsen, hvor de er udpeget som specialister – henholdsvis en jurist og en ansat i Forsvaret. Endnu et medlem af bestyrelsen er skiftet ud, idet bestyrelsen også udpeger en, der er under 35 til at deltage.

Denne gang blev tidligere volontør Kirstine Hansen udpeget til at afløse Alexzia Thiyajarajah i bestyrelsen. Kirstine er cand.scient. i medicinalkemi og arbejder som videnskabelig assistent på molekylær biologi og genetik på Aarhus Universitet.

Der blev sagt tak til Anny Rønne og Carl Højhus for mange års indsats i KAU.

Nyvalg til Kreds Arbejdsudvalget

Kreds Arbejdsudvalget (KAU), der tager hånd om det frivillige arbejde i soldatervennekredsene, valgte kontorassistent Solveig Hoffmann Pedersen fra Brande samt Lene Kamstrup Andersen fra Skive. To stærke kræfter, Anny Rønne og Carl Højhus, valgte at træde tilbage fra KAU efter mange års godt arbejde. KFUMs Soldatermission har ca 7.500 medlemmer, 14 genbrugsbutikker og 14 soldaterhjem i Danmark. Ligeledes er der lige nu to soldaterhjem i udlandet: et i Estland og et i Letland.