Læge og præst skal arbejde sammen

Hej Poul Henning

Jeg har mange spørgsmål i forhold til min hustru og den sygdom, hun har. Vi var medlemmer i en frikirke, da min hustru blev psykisk syg. For nogle år siden blev hun indlagt for første gang. Det begyndte med, at hun hørte stemmer og ikke kunne sove om natten. Vi var begge til forbøn, og efterfølgende kom hun til nogle samtaler ved præsten. Desværre skete der en forværring. Ingen af os fik sovet ret meget i den tid.

En dag sagde hun til vores børn, at hvis mor ikke er her, så skal I huske at være gode ved jeres far. Jeg tænkte, at hun var ved at tage afsked med børnene. Jeg søgte ikke læge, fordi præsten havde sagt, at det var bedst, at vi ikke fortalte andre, at hun var psykisk syg. Præsten sagde også, at min hustru bare skulle søge Gud og blive sat fri. Hvis vi søgte læge, ville han ikke hjælpe os mere.

Til sidst valgte jeg at få min hustru indlagt. Da jeg en søndag kort tid efter tog til gudstjeneste, sagde præsten til mig, at min hustru havde forsøgt at ringe til ham om natten. Han gentog, at kontakten var afsluttet, fordi vi var gået til læge. Jeg blev meget vred og meget ked af det. Trods forbud valgte jeg at tale med min familie. Her fik jeg heldigvis meget støtte. Min hustru får i dag medicin, og har det langt bedre.

Mine spørgsmål i dag er:

Er det noget åndeligt, når man er psykisk syg?
Er det stadig tabu, når man er psykisk syg?
Tog jeg det rigtige valg, da jeg fik min hustru indlagt?
Er det normalt i en frikirke at sige, at Gud og læge ikke kan arbejde sammen?

Vi har valgt at forlade den kirke nu. Tak at du vil lytte og svare på mine spørgsmål.

Venlig hilsen
En anonym


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

Kære ven

Tak for både samtale og dit skriv. Du har sandelig været tapper i en svær livsfase. Det var godt, at du fik din hustru indlagt. Psykisk lidelse er ikke tabu. Hver 3. dansker bliver ramt af en psykisk lidelse. Hvis det er tabu, skal tabuet endelig brydes. Der er ingen skyld og skam i psykisk lidelse, det er sygdomme i hjernen. Visse kulturer kan opleve det som pinligt, men ingen får hjælp, hvis sandheder holdes skjult i mørket.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Naturligvis skal vi være taknemlige for vores sygehuse og lægelige viden. Selvfølgelig skal læge og præst arbejde sammen. Det er heldigvis sjældent at møde en præst med en så ekstrem tilgang til psykisk lidelse. Men ja, jeg har mødt det tankesæt, at al psykisk lidelse er præget af dæmoner, der blot skal drives ud.

Til folk der tænker således, kan man jo bede dem om at svare på følgende: Hvorfor kan medicin fjerne dæmoner, så vrangforestillinger og psykotiske stemmer forsvinder? Vi må derfor have et langt mere balanceret, nuanceret og individuelt billede, når det gælder psykisk lidelse.

Som præster må vi erkende, at vi kommer til kort. Al psykisk lidelse kan ikke alene løses med bøn og faste. Du nævner, at din hustru blot skulle bede og blive sat fri. Når hun ikke blev rask og ikke fulgte præstens råd, blev ansvaret lagt på den syge. Nu skulle din hustru bære både at være psykisk syg, usikker omkring dæmoners indflydelse i hendes sind, en for lille tro og dertil afskåret fra netværk og støtte fra kirke og familie.

Naturligvis skal vi være taknemlige for vores sygehuse og lægelige viden. Selvfølgelig skal læge og præst arbejde sammen.

Jamen altså, jeg forstår godt din følelsesmæssige reaktion. Naturligvis har jeres præst gjort det i bedste mening. En ydmyg lærende holdning er imidlertid vejen frem for os alle. Vi kan være uvidende, utrænede og uden balancerede mentorer. Små kongeriger af ”jeg alene vide” går til grunde. At uddele forbud mod at søge læge og støtte i familie, hvis ikke man følger præstens opskrift, er for mig helt uforståeligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud står den stolte imod, men viser den ydmyge nåde. Vi driver ikke dæmoner ud af et lårbensbrud. Vi driver heller ikke dæmoner ud af psykisk lidelse. Når vi lytter til det, den psykotisk syge fortæller, kan det være negative og devaluerende stemmer, der også kan opfordre til selvmord. For den uvidende kan det godt lyde som dæmoner. Der er vel derfor, at tanken kan opstå, at det psykotiske blot skal drives ud.

Sandheden er også, at der kan være dæmonisk indflydelse, men det er undtagelsen. Derfor er hver persons genetik, opvækst, sygdomshistorie, belastninger og symptombillede unikt og skal behandles med stor både præstelig og psykiatrisk varsomhed og indsigt i et længere forløb. Løsningen er både bøn og faste, tilegnelse af Guds ord, medicin, tværfaglig indsats fra samfund og sygehus, lægelig og psykiatrisk hjælp, stor støtte fra kirke, familie og netværk i øvrigt, efterbehandling og opfølgning. Du spørger om psykisk lidelse er åndeligt?

Af de 1000 psykiatriske diagnoser kan psykoser ses i mange diagnoser og udgaver. Din hustru begyndte at høre stemmer. Det er en hørehallucination. Der kan også være andre hallucinationer eller vrangforestillinger. Det er psykotiske symptomer. En psykose er defineret ved et tab af realitetssansen, realitetsopfattelsen og realitetstestningen.

I stedet for den fælles referenceramme har den psykotiske patient en privat referenceramme. Den for patienten nye virkelighed er ukorrigerbar, der mangler sygdomserkendelse. Den virkelighed er meget udfordrende for de pårørende. Lad os tage nogle eksempler:

1. En dement kan udvikle psykotiske symptomer.

2. En hjerneskade efter en ulykke kan medføre psykotiske symptomer.

3. Efter en fødsel kan der, men heldigvis sjældent udvikles en fødselspsykose.

4. En ung med Asperger diagnosen kan udvikle psykotiske symptomer.

5. En indlagt kan udvikle delir med psykotiske symptomer efter en operation.

6. En spiseforstyrrelse er en psykotisk lidelse. Patienten er helt eller delvist overbevist om, at hun er tyk.

7. En alkoholiker kan udvikle synshallucinationer og vrangforestillinger, gå i delir og dø.

8. En misbruger kan tage psykedeliske stoffer og opleve livlige vrangforestillinger

9. En misbruger kan tage overdoser af kokain eller amfetamin og få paranoide vrangforestillinger

10. En person med en svær depression kan udvikle psykotiske symptomer.

11. En person med en bipolarlidelse kan være i behandling, men alligevel udvikle psykotiske symptomer i form af fx megalomani.

12. En person med en skizofrenilidelse kan fx opleve, at der er mikrofoner i hans tænder, og at grønne mænd fra universet overtager hans tanker.

13. En person med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type kan opleve mikropsykoser.

14. En person med PTSD kan udvikle paranoide træk.

15. Visse former for medicin kan i sjældne tilfælde medføre psykoser.

Jeg kan blive ved, men blot for at give den forståelse, at de fleste nok vil være enige i, at ovenstående ikke er udløst af dæmoner, der skal drives ud. Det handler om processer og kemi i hjernen, der er ude af funktion. I min verden kommer det åndelige perspektiv med dæmoner ind, når et menneske har åbnet sig op og søgt/tilbedt det okkulte.

Den indflydelse skal lukkes ned. Er det historikken, er der ikke nødvendigvis, men der kan være, involveret dæmonisk indflydelse i den aktuelle virkelighed. Her kan udfrielse sammen med andre være en overvejelse midt i et komplekst billede. Man skal blot huske, at sårede følelser og kødelighed ikke kan drives ud. Jesu kors, lys og kraft samt et liv i omvendelse og renhed giver sejr. Et helhedssyn er altid vigtigt.

Løsningen er både bøn og faste, tilegnelse af Guds ord, medicin, tværfaglig indsats fra samfund og sygehus, lægelig og psykiatrisk hjælp, støtte fra netværk samt efterbehandling og opfølgning.

Jesus fjerner på korset synd og affald. Jesu sejr er vores sejr. Er der ingen ”affald” i vores liv, kan der heller ikke være ”rotter” (dæmoner).
Jeg kan forstå, at I har meldt jer ud af den aktuelle frikirke. Jeg tænker, at det for alles skyld er vigtigt at få rundet jeres forløb i frikirken godt af.

Du må gerne give din tidligere præst denne udgave af Udfordringen og bede om en samtale. Præsten må også gerne ringe til mig. Det psykiske felt og hjernens processer er megasvært, og både lægehistorisk og kirkehistorisk er der her sket mange fejl. Ingen af os må være for skråsikre. Lad os stå sammen, søge råd, hjælpe hinanden og prøve at undgå alt for mange fejl.

Guds rige handler om varig frugt i menneskers liv. Det er min bøn, at vi alle ved Guds nåde må følge i Jesu fodspor. ”Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.” (Luk. 2.52)

Kærlig hilsen
Poul Henning