Mød Jesus i Salmernes Bog

Her er Guds nåde i centrum med trøst og opmuntring til de fortvivlede, dem, der vakler i troen og alligevel oplever frelse og forsoning med Jesus som Guds Ord.

Kofods refleksioner gælder også kristne i hverdagen, så de får øje på hjælpen fra oven, såvel som alle, der søger mening med livet – både i medgang og modgang. Refleksionerne tager udgangspunkt i den autoriserede danske 1992-udgave.

Vidnesbyrd i refleksionerne

Flere meget personlige vidnesbyrd knytter sig til de 171 refleksioner over Salmernes Bog, samtidig med at de kan være til gavn og glæde for andre. Flere refleksioner har henvisninger til bibelvers i form af tydelige noter. Desuden har Kofod indføjet tekster til sange og salmer både fra Den Danske Salmebog (DDS) og fx Sange og Salmer (SOS) udg. af Lohse.

Hensigten med at knytte bibelvers til teksterne er, at Salmernes Bog også skal læses i lyset fra det Nye Testamente og relevante bibelvers fra andre GT-bøger. Citater fra prædikener, sange og salmer supplerer refleksionerne og er med til at illustrere den røde tråd gennem hele Bibelen.

Læs med åben Bibel!

Her er megen inspiration, da hver af os kan finde det, som især taler til os i Salmernes Bog. Det gør bogen meget fin som andagtsbog, og den fortjener at blive læst med en åben bibel, hvor man evt. kan understrege – også muligt på en Bibel App, fx YouVersion el. Bible.is med talrige sprog inkl. to danske bibler.

For mig som boganmelder har det især været spændende at læse Salmernes Bog fra start til slut sammen med Kofods refleksioner. De viser nogle gennemgående temaer i Salmernes Bog, som man ikke nødvendigvis lægger mærke til ved læsning af uddrag fra Salmernes Bog.

Hovedtemaer

Forfatteren udstråler gennem hele bogen glæden ved frelsen, den ufortjente nåde i lyset af den fortabte synders ven og Frelser: Jesus Kristus. Samtidig er Kofod ikke bleg for at påpege de mere heftige sider af Salmernes Bog, for udover Guds grænseløse nåde og barmhjertighed handler Salmernes bog også om Guds vrede, retfærdighed, dom, frafaldets og fortabelsens mulighed samt evigheden! Desuden har bogen potentiale til at blive læst i en studiegruppe, hvor det kunne give berigende stof til meningsfyldte samtaler.

Filip Hjorth Kofod: Jesus er Guds Ord – en refleksions-, og andagtsbog over Salmernes Bog.
240 sider. 175 kr.
Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening (LMBE) / Nyt Livs Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: