Nærvær i nadveren

Denne lille bog går bagom nadveren med både teologi og praksis. Hvad betyder nadveren, og hvordan praktiseres den?

Forfatterne giver en fin, bred forståelse af nadveren i folkekirker, frikirker og den katolske kirke. De ønsker, at man forstår, hvilken kraftkilde nadveren er, og hvorfor det er afgørende at forstå dens betydning. De ønsker at vise, at i nadveren er Jesus virkeligt nær.

Nadveren i tro og troslære

I første del beskriver Lars Malmgaard Jensen nadveren i NT, i bibelhistorien og Luthers nadversyn sammenholdt med andre kirkers nadversyn. Formålet er at vise vej ud fra Bibelen til kirkens bekendelsesskrifter om nadver, og hvordan den er tolket op igennem kirkehistorien.

Nadver er ikke kun om troslære som viden, men også om personlig stillingtagen til troen centralt i NT. Og nadveren er ikke kun et ritual, men indstiftet af Jesus selv som gave og nådemiddel. I historiens løb er det forstået som selvprøvelse; men vigtigt er også at se nadveren som fællesskab med Kristus i kirken ud fra Jesu ord om, at det også er et mindemåltid. Nadveren beskrives i lyset af, at det har rødder i det jødiske påskemåltid, som netop var/er et mindemåltid om Herrens udfrielse og ”rummer et ekko fra de gammeltestamentlige profetier”. Mange spørgsmål er belyst, fx hvem må forvalte nadveren, hvem må deltage, er det tilladt for børn og meget mere.

Nadverens betydning

I anden del beskriver Michael Agerbo Mørch, hvordan man kan understrege nadverens praktiske betydning. Det er ikke troslære, men snarere teologisk pædagogik, som bygger videre på bogens første del og handler om nadverens fællesskab med Kristus og fællesskab i kirken. Her er tanker om, hvad nadveren minder os om af grundlæggende teologiske sandheder. Det er et essay til refleksion, så troslæren må virke i hjerter og liv for hele Guds menighed.

Her er refleksion om Guds nærvær i lidelse, Guds svar på smerte og nadveren i form af et minde om Guds frelse og bindende nye pagt, en blods-pagt. Nadveren minder os om vores synd, tilgivelse, nåde og fællesskab. De enkelte dele af selve nadverens forløb er belyst. Det indbyder til at forstå nadveren på et dybere plan så nadver-oplevelsen må gøre troslæren levende i hjerterne, ikke på et dogmatisk niveau, men som et refleksionstilbud.

Lars Malmgaard Jensen og Michael Agerbo Mørch: Virkeligt nær – En lille bog om nadveren.
152 sider.
180 kr. (mængderabat v. 10+)
Lohse – Credo – KFS Forlag