Timothy Keller konference

Niels Jørn Fogh, der er rejsepræst i ELN, holder oplæg om Timothy Kellers ord om håb i dage med frygt.

Evangelisk Luthersk Netværk sætter fokus på Timothy Kellers teologi, tænkning og tjeneste på en inspirationskonference den 26. november i København.

Præsten, teologen og tænkeren Timothy Keller har gennem sit arbejde i New York og i et stort antal bøger vist, hvordan det faktisk er muligt at møde sekulariserede mennesker med evangeliet om Jesus. Nu sætter ELN i København fokus på Kellers teologi, tænkning og tjeneste under inspirationskonferencen, der foregår i Nazaret Kirke. Dagen er for alle, der ønsker at nå mennesker med evangeliet i en sekulariseret kultur.

Inspirationen fra Keller

Timothy Keller døde 72 år gammel den 19. maj 2023, og det gav genlyd i kirker verden over. Også i København. ”Den konkrete anledning til konferencen er, at Keller helt naturligt kom langt frem i bevidstheden, da han døde. Og det var et stærkt vidnesbyrd for mig, at han på sit dødsleje gav udtryk for, at han glædede sig til at se Jesus. Det holdt altså, det han havde prædiket i så mange år,” siger Niels Jørn Fogh, rejsepræst i ELN og formand for ELN København.

En anden anledning til konferencen er, at Keller også har inspireret mange i Danmark. Hans bøger bliver stadig udgivet på dansk, og derfor kunne det være givende at sætte fokus på hans tænkning og indflydelse.

”Keller har jo været præst i en kultur, der ligner vores. Han har stået fast på Bibelen som autoritet og på, at det er muligt at evangelisere i en gennemsekulariseret by. Her er der noget at hente og lade sig inspirere af,” siger Niels Jørn Fogh og føjer til: ”Keller har uden tvivl gjort en stor og positiv forskel. Det vil vi gerne dele med hinanden. Ligesom konferencens talere sikkert også kommer til at forholde sig spørgende og måske kritisk over for dele af hans teologi.”

Timothy Kelle, som døde 72 år gammel den 19. maj 2023, er blevet kaldt ”vor tids C.S. Lewis”

Stærkt hold af undervisere

Under Keller-konferencen vil der være oplæg ved et stærkt hold af danske forkyndere og undervisere. Troels Nymann Eriksen tager fat på Kellers forsøg på at forstå det moderne menneske, Michael Agerbo Mørch vil ud fra en personlig vinkel rette blikket mod Kellers tanker om tvivl og trosforsvar, Nicolai Techow ser på vinklen ’Kærlighed til storbyen’, Henrik Højlund åbner for Kellers indflydelse på hans forkyndelse, og endelig vil Niels Jørn Fogh give input fra Keller til et liv med håb i dage med frygt.

Dagen begynder med morgensang og en videoprædiken af netop Timothy Keller. Der er tilmelding til konferencen via ELNs hjemmeside.