Brug magten til at tjene

Af Pia Buchhave Søgaard. Sognepræst (KBF) Hejnsvig og Vesterhede Pastorat

Jesus og disciplene er samlet til årets påskemåltid. Ved bordet bliver der snakket og diskuteret vigtige emner.

I dagens tekst lander vi i et af selskabets stridsspørgsmål: Hvem er den største? Spændt ventende har de siddet med blikket rettet mod Jesus for at høre svaret.
En situation, der kan genkendes fra arbejdspladsen, den frivillige forening, skolegården eller skoleklassen. En leder er på vej ud. Hvem bliver den næste? De tolv mænd har siddet med ørene på stilke for at høre Jesu svar:

”I er alle inviteret til at sidde med ved mit bord på troner. I er alle de største! Men jeg sidder der som tjeneren, og sådan skal I også sidde.” Jesus havde, inden de gik til bords, vist dem, hvad han mente. Da de ankom til festlokalet, havde han taget slavens forklæde på, bøjet sig ned og vasket deres fødder.

Magten findes overalt

Der er magt overalt imellem os. De asymmetriske relationer findes alle steder: På arbejdspladser, i skoler, i hjem, bestyrelser, foreninger, venskaber. Alle steder hvor der er mennesker. De asymmetriske relationer, hvor nogle har mere ansvar for andre, er nødvendige. Børn trives ikke, hvis forældre ikke tager ansvaret. Medarbejdere trives ikke, hvis ledere ikke tager ansvaret. Eleverne trives ikke, hvis de voksne ikke tager ansvaret.

Magtens asymmetri i relationer mellem mennesker handler om ansvar, ikke om ligeværd. Vi er lige værdifulde, men der er nogle relationer, hvor nogen har et større ansvar for relationen. Jesus havde magt. Magt til at uddrive og fordrive det onde. Magt til at helbrede. Magt til at tilgive og sætte mennesker i frihed. Jesus havde magten til at vælge at tjene mennesker i stedet for at lade sig personligt betjene.

Den opgave gav han videre til sine efterfølgere, til kirken, den aften omkring påskebordet. ”I har fået magten. Vær mine tjenere i denne verden!” Det var ikke nogen let opgave. For det er ikke en let opgave at balancere imellem at have magt og at bruge den gennem at tjene. Det er ikke let at være øverst i asymmetrien og samtidig sætte sig selv nederst.

Misbrug af magten gennem tiden

I kirkehistorien kan vi læser, hvordan kirken og mennesker i den til tider har udnyttet deres magt over mennesker i stedet for at tjene mennesker. Det startede sådan set allerede den første aften efter påskemåltidet. Allerede under påskemåltidet advarede Jesus de tolv. En ville bruge sin økonomiske magt til at sælge ham til fjenden. En anden ville bruge ordets magt til at lyve om kendskabet til ham.

De første kristne sloges om, hvem der havde retten og magten til at bestemme. Når de ikke kunne blive enige, skiltes deres veje. Igennem historien har kejsere og konger brugt deres magt til at bestemme, hvilken tro der skulle være i deres konge- og kejserriger. Men Jesus talte ikke nødvendigvis om magten og tjenersindet i det store perspektiv. Det handlede og handler mest af alt om, hvordan vi hver især forvalter den magt, som vi er blevet givet. Det starter med den enkelte af os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Befalingen er, at vi bruger den magt, som er blev givet os til at gøre som Jesus: Tjene hinanden ved at vende ryggen til det onde.

Kærlighedens fællesskab

Vi er inviteret til at sidde med ved Guds store festbord. Vi er inviteret til at sidde med ved kærlighedens, nådens og fællesskabets bord, hvor Jesus Kristus har betalt prisen for, at vi kan sidde. Vi kan leve vores liv med et løftet, ligefremt blik, fordi vi er regnet for værdifulde og elskede, ligeværdige og værdsatte. Befalingen er, at vi bruger den magt, som er blev givet os til at gøre som Jesus:

Tjene hinanden ved at vende ryggen til det onde og sætte hinanden i frihed ved at møde hinanden med respekt og anerkendelse for dem, som vi er. At vi inkluderer hinanden i Helligåndens fællesskab ved at vise og genspejle den Guds kærlighed og den Jesu nåde, som Gud møder os med.

Søndagens tekst: Luk. 22, 24-32

Lederskab i Guds rige


Artiklen fortsætter efter annoncen:24 Disciplene diskuterede også hvem af dem, der var bedst egnet som leder.

25  Da sagde Jesus til dem: „Denne verdens magthavere hundser med dem, de har under sig, og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører.

26 Sådan skal I ikke opføre jer. De, der er ledere iblandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er ledere for. De, som har højest rang iblandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang.

27 Ude i verden er det sådan, at den, der bliver beværtet, er større end den, som tjener ved bordet. Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.


Artiklen fortsætter efter annoncen:28 I har trofast stået sammen med mig i mine prøvelser.

29 Med den autoritet, som min Far har givet mig, lover jeg jer nu, 30 at I skal få lov til at sidde til bords i mit rige, ja, I skal få lov til at sidde på troner og regere over Israels 12 stammer.” Jesus forudsiger, at Peter vil tage afstand fra ham

31 Jesus henvendte sig nu til Simon Peter: „Simon, Satan vil friste jer til fald, 32men jeg har bedt om, at du ikke skal miste troen. Når du senere hen angrer og omvender dig, da styrk de andre disciple.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk