Lille bog med vigtige råd til trofaste ledere

Her er gode råd til trofast ledelse i kirken, ikke kun til præster, men alle, som leder. Vigtigst er kaldet til hellighed og kaldet til trofasthed. At gå foran med at være et eksempel ved at lede sig selv – kun sådan kan andre blive motiverede til at følge trop.

Forfatterens ønske er ikke at blive letlæst – men at rådene bliver efterfulgt og udlevet! Han skriver om, hvad succes er som kristen, om at kæmpe imod synd og om, hvad der karakteriserer sand og trofast tjeneste.

Den nemme eller den svære vej

I kapitlet om succes advarer forfatteren om den nemme tjeneste, også falsk lære, som ikke kommer pludseligt, men snigende. Hans fornemmelse er, at de fleste højtprofilerede og farlige, falske lærere ikke var falske lærere, da de begyndte. Disse udsagn illustrerer han med Bibelen. En faldgrube er at fokusere mere på evnen til at forkynde end på karakter og gudsfrygt.

Et andet råd er at styre sin tunge, og det uddyber Rico Tice med, hvilke udfordringer det giver, og hvordan man kan møde dem. Og hvordan man kan tale sandhedens ord og have en ren karakter, så det ender med Herrens ord: ”Godt, du gode og tro tjener.”

Hvordan bekæmpe synd

Rico Tice viser med en bibelhistorie, at synd skal bekendes, tilgives og bekæmpes, og giver forslag til, hvordan synd kan bekæmpes! I kapitlet om at lede sig selv skriver Rico Tice om to vigtige følelser, taksigelse og ærgrelse. Kuren mod ærgrelse er taksigelse! Læs selv, hvordan det skal forstås! Fjenden er virkelig, vrede er syndig, og synd er radioaktiv, skriver Rico Tice (s. 78). Han behandler begær og at tøjle sin tunge med gode råd. Rico Tice anbefaler at stå til regnskab over for andre, som man stoler på og mødes med.

Bibelsk succes med tjener sind

I kapitlet om at tjene sin kirke viser Rico Tice det med Markus evangeliets fortælling om Zebedæus’ to sønner, som ville sidde til højbords med Jesus, altså et valg mellem Jesuslignende ledelse eller verdens storhed, valget mellem selvrealisering eller selvopofrelse. Her er advarsel om farerne ved ledelses magt, for ”sand storhed viser sig i ydmyg tjeneste” (s.102).

Til slut super-inspirerende spørgsmål til refleksion og samtale! Det gælder om at efterleve trofast ledelse med Bibelen som guide, og Rico Tice citerer tit fra andres erfaringer. Han er grundlægger af og evangelist i ”Christianity Explored Ministries” samt tidligere præst i London.

Rico Tice: Trofaste Ledere – og de ting, der betyder mest.
128 sider. 130 kr.
LogosMedia, Forlagsgruppen Lohse.


Artiklen fortsætter efter annoncen: