Johannes Jørgensens Hus truet af kommunalt spareforslag

Tidligere kirkeminister Per Stig Møller protesterer mod Svendborg Kommunes budgetforslag om ”Kloge Kvadratmeter”, der forventes at spare 29.000 kr. på nedlæggelsen af museet.

”Det er tåbeligt og bekræfter gamle Johannes i vores åndløse smålighed. 29.000 kr.!” skriver forhenværende udenrigsminister og kultur- og kirkeminister Per Stig Møller (K) om Svendborg Kommunes forslag. Foto: Steen Brogaard

I et udspil om ”Kloge Kvadratmeter: Bedre udnyttelse af bygninger – offentlig høring om spareforslag til budget 2025” – vedr. ”Spareforslag 22: Johannes Jørgensens Hus på Fruestræde 15, 5700 Svendborg”, foreslår kommunen at sælge digteren Johannes Jørgensens Hus.

Det litterære selskab, Johannes Jørgensen Selskabet, stiftet i 2002, modtog Svendborg Kommunes høring den 21. maj 2024. Det fremgår ikke præcis hvem, der er modtageren, skriver Ove Klausen, sekretær i Johannes Jørgensen Selskabet med Per Stig Møller som medunderskriver i et høringssvar.

Dansk kulturarv

I høringssvaret på kommunens udspil skriver selskabet og Per Stig Møller: ”Johannes Jørgensen Selskabet har med stor bekymring læst Svendborg Kommunes ”spareforslag 22” med forslag om salg af ejendommen Fruestræde 15 i Svendborg, der som bekendt rummer Johannes Jørgensens Hus (tidl. Mindestuer); et mindre, men vigtigt og betydningsfuldt museum både nationalt og internationalt. At kalde det “kloge kvadratmeter” er trist og forkert, da det netop er viden, historie og kultur, der vil forsvinde, hvis Johannes Jørgensens Hus bliver solgt.

Salget af ejendommen vil, som Svendborg Kommune selv i sit oplæg beskriver, betyde lukning af museet og mindestuen og farvel til en del af Svendborgs og Danmarks kulturarv. Museet og mindestuen vil, som også anført af sagsfremstillingen, ikke kunne flyttes til anden lokalitet, da det netop er barndomshjemmet og hjemmet for hans sidste leveår, der er udgangspunkt for museet og mindestuen.

Huset er en helt unik og uerstattelig ramme for Johannes Jørgensens liv og bidrager til den danske kulturhistorie; han blev udnævnt som æresborger og levede de sidste år af sit hér som højt estimeret kulturpersonlighed.

Joh. Jørgensen (1866-1956) ses her på trappen foran sit hus (Mindestuen) i Svendborg. Foto: Johannes Jørgensen Selskabet

Forfatterskabet

Johannes Jørgensen (1866-1956) er en væsentlig forfatter i dansk litteratur, hvis digtning og vitale (natur)skildringer stadig lever. Mange mennesker ikke bare i Danmark, men i hele verden, betragter ham som betydningsfuld, og af dén årsag genudgives hans værker løbende – bl.a. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. I sin levetid var han indstillet fire gange til at modtage Nobelprisen i litteratur.

Jørgensen har yderligere en unik position i den danske litteraturhistorie som den, der stod i spidsen for at indføre og gøre den symbolistiske litteratur gældende i Danmark, bl.a. som udgiver og redaktør af tidsskriftet Taarnet.

Digterruten

For ganske få år siden etablerede Danske Digterruter med støtte fra Nordea Fonden en smuk digterrute igennem Svendborg og langs Sundet for Johannes Jørgensen, der åbnede 18. juni 2021. Digterruten repræsenterer en del af den kulturelle kapital, som Svendborg Kommune i dag nyder godt af. Ruten er en del af en bæredygtig turisme, som er i fokus i dag, og den har stor betydning for Svendborgs fortsatte attraktion som mål for rejsende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Uden Johannes Jørgensens Hus på ruten vil Digterruten for ham være overflødig, og Svendborg vil miste et væsentligt blik på og forståelse for byen og dens historie.

Johannes Jørgensen tog studentereksamen fra København i 1884. Her blev han først kendt som kulturradikal digter, før han senere konverterede til katolicismen. Han var meget inspireret af Frans af Asissi og skrev en biografi om ham, der udkom i 1907. En af hans kristne sange, ”Almægtige og kære Gud” (Solsangen) findes i Den Danske Salmebog. Også sangen ”Imellem nattens stjerner” har været sunget i mange missionshuse.

Åndløs smålighed

Svendborg Kommunalbestyrelse vil med godkendelse af Svendborg Kommunes budgetforslag om salg af Johannes Jørgensens barndomshjem, Johannes Jørgensens Hus i Fruestræde 15, Svendborg, der i dag er museum og årligt besøges af ca. 700 gæster, ødelægge en meget væsentlig litterær og kulturel arv, der ikke vil kunne reetableres senere. At skille sig af med Johannes Jørgensens Hus og derved spare nettodriftsomkostninger på 29.000 kr. / årligt er stærkt kritisabelt og vil medføre et uerstatteligt kulturtab.

At frasælge Johannes Jørgensens Hus og derved spare ovennævnte beløb svarende til ganske få procent af de ønskede besparelser på den kommunale bygningsdrift og Co2-regnskab giver således absolut ikke mening. For at citere tidligere udenrigsminister og kirke- og kulturminister dr. Phil Per Stig Møller:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det er tåbeligt og bekræfter gamle Johannes i vores åndløse smålighed. 29.000 kr.!” Som Svendborg Kommune selv skriver i sit oplæg: ”Et salg af Fruestræde 15 vil betyde nedlæggelse af museet og mindestuen for Johannes Jørgensen og farvel til en del af Svendborgs kulturarv.” En meget væsentlig del af Svendborgs kulturarv kan tilføjes. Ønsker Svendborg Kommunalbestyrelse virkelig at destruere den unikke kulturarv, som Svendborg Kommune p.t. er i besiddelse af?

Mvh.
Johannes Jørgensen Selskabet & Dr. Phil. Per Stig Møller, CVR.nr. 30020480, forhenværende udenrigsminister og kultur- og kirkeminister.”