Mission og skyggemission

Af Jens Fischer-Nielsen. Tidl. missionær i Bangladesh og sognepræst i Esbjerg. Forfatter til flere bøger, senest: ”Et Godt Liv”.

Jeg har glemt meget af den undervisning, jeg har modtaget. Men der er også noget, som sidder fast, fordi jeg efterfølgende har brugt det i min egen undervisning. Sådan er det gået med bibellektionen om Mordokaj og Dronning Ester, som jeg hørte på ”Global Leadership Summit” for mange år siden i Københavns Kristne Kulturcenter på Drejervej.

Dronning Esters mission

Lad mig først resumere situationen, som den fremgår af Esters Bog 3,19-4,17:

– Ester var en forældreløs jødisk pige, som opvoksede hos sin onkel, Mordokaj. Ester blev dronning, da hun efter en skønhedskonkurrence blev udvalgt og gift med kong Asverus. Herefter levede hun mageligt på kongens palads. Haman (Asverus’ førstemand) fik kongen til at lave en lov om, at alle jøder skulle udryddes. Mordokaj fik kontakt med Ester, fortalte hende om loven og bad hende gå i forbøn for sit folk hos kongen. Esther ville først ikke løbe den risiko, der lå i at gå til kongen.

Mordokaj forklarede hende, at hun netop var i kongens palads for at forhindre denne ulykke for Guds folk. Gud havde placeret hende i denne position med en mission. Dronning Esters skyggemission – og din og min. Men Ester ville hellere opretholde sine privilegier og det søde liv. Det var hendes ”skyggemission”. Og hun var også bange for at kongen ville afvise hende – og dødsdømme hende.

– Jeg har været sognepræst. Min mission var at forkynde evangeliet om frelsen med syndernes forladelse og evigt liv, inspirere menighedslivet og kalde mennesker til at blive Jesu disciple eller fortsætte med at være det. Jeg havde også et smukt slogan for min tjeneste: ”Plads til alle, brug for alle”.

– Men havde jeg ikke også en skyggemission eller flere? Jo, jeg ville gerne vise en stor og ekstraordinær menighed, som jeg stod i spidsen for. Gerne have ros og påskønnelse.

– Men er der noget galt i det? Måske ikke, hvis det holdes nede; men hvis jeg begynder at gøre ting, som ikke er i orden for at blive populær, så bliver det galt. Eller endnu værre, hvis jeg gør ting for at få magten over mennesker og for at få dem til at tjene mig med forskellige ydelser – eller ære mig i stedet for at ære Gud!

– Prøv at granske dig selv. Hvad er din mission? Og hvad er din skyggemission?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi må holde vores skyggemission nede

Dronning Ester endte med at modtage Mordokajs rådgivning og tage chancen og gå til kongen. Folket blev reddet, og Haman blev hængt i den galge, han havde tiltænkt Guds folk. Missionen lykkedes.

– Vi skal være opmærksomme på vores skyggemission, så den ikke tager overhånd. Vi har brug for en ”Mordokaj”, dvs. en medvandrer, som vi har givet taleret ind i vores liv.

– Da jeg hørte undervisningen om mission og skyggemission i København, blev der sagt, at vi skulle dele tanker med sidemanden. Jeg sad ved siden af en meget ydmyg, ung kvinde, som jeg kendte godt. Jeg sagde til hende: ”Det her kan ikke være et problem for dig!” – Jeg blev overrasket da hun svarede: ”Undervisning var også til mig. Der er også ting, jeg skal tage mig i agt for.” Jeg tror, vi efterfølgende bad for hinanden. Der var vel 30 års forskel på os. Præsten, der kendte sit værd, og den unge, ydmyge kvinde. Begge havde noget at lære, bede om tilgivelse for, bede om hjælp til.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Efter jeg selv modtog undervisningen, har jeg brugt den en del gange på mine årlige ophold i Bangladesh. Den bangladeshiske projektleder siger gang på gang: ”Bror Jens, den der undervisning om skyggemissionen, den skal på kursusprogrammet igen!” – Han mener, der er mange derude, som har brug for undervisningen. Jeg tror, han har ret, for jeg er kommet frem til, at problematikken er almenmenneskelig – endda universel?