Kategori

Tro & Videnskab

Sensationelle opdagelser

Billedet i negativ Italieneren Secundo Pia var den første, der fik mulighed for at fotografere ligklædet. Det…