Fundamentalisme?

Mit anliggende er at kommentere Alfred Johannesens læserbrev om fundamentalisme fra den 6. februar 2003.
Spørgsmålet er: Hvad er fundamentalisme egentlig for noget? Definitionen på fundamentalisme ifølge fremmedordbogen er, at det er en religiøs retning, der bygger på verbalinspiration, og som f. eks ikke anerkender udviklingslæren, da denne modstrider skabelsesberetningen, som vi kender den i Bibelen.
Hvad er så verbalinspiration for noget ? Atter er fremmedordbogen nyttig i søgen efter svaret på dette spørgsmål. Ifølge denne er verbalinspirationen opstået i den evangeliske kirke i 1600 tallet. Bibelen er inspireret af Gud ord for ord, siger verbalinspirationen. Endvidere står der, at det ikke anses for holdbart og kun forfægtes af sekter. En sekt er en kirkelig retning som udskiller sig fra hovedkirken. Det står også i fremmedordbogen.
Lad mig springe ud af skabet med det samme, bryde sammen og tilstå, at jeg er fundamentalist af hele mit hjerte. For mig er Bibelen Guds ord til mennesker, og jeg er ikke den eneste der har det sådan. Gud har brugt mennesker op gennem historien til at formidle hans budskab og hans vilje, uden at gøre vold på disse menneskers personlighed. Man kan blot tænke på de 4 evangelister og deres måde at fortælle om Jesus Kristus på. Personligheden træder frem, men også Guds ord til mennesker bliver bragt videre.
At kende skriften er et godt fundament for at kende Kristus. Et godt mål at sætte sig, er at gennemlæse skriften en gang årligt. Dette kan nås ved at man læser 3-4 sider dagligt. Derved kan man nå igennem den på et år. Bed Helligånden om at åbne ordet. Uden Helligåndens vejledning møder vi ikke Kristus. Han er centrum i skriften.
Fællesskabet i en hjemmegruppe, cellegruppe eller på et Alpha-kursus er vigtigt, fordi vi kan støtte hinanden og bede for andre og hinanden. Freelance-kristendom fører mod afgrunden. Vi er kaldet til at være en menighed og et legeme i Kristus.
Fundamentalisme i dag blandt kristne har absolut ikke noget at gøre med at smide bomber og udøve terror. Fundamentalisme for en kristen er at bygge sit hus på klippegrund. Den klippegrund er Jesus Kristus. (forkortet)

Stefan Bøgh
Aastrupvej 82 A 1
6100 Haderslev