„Lad os alle være eet“

Ligesom „Den treenige Gud“ er enig indbyrdes om alle ting og derfor er eet, bør vi troende også blive det. Vi, der kender Gud, er sat fri fra „syndens og dødens lov“ og er kommet ind i „frihedens fuldkomne lov“ (livets ånds lov). Guds ord og ånd bærer jo ikke lænker, men sætter os fri til at kunne blive enige indbyrdes.
Kristin Iskov
Fuglefængerven 11, st. th.
2400 København NV