Hvem skal sige undskyld til hvem?

„Hvordan når vi Islams hjerte?“ Under denne overskrift skriver Charlotte Strandgård og Torben Juul Christensen d. 6.3. her i bladet, at vi skal takke Islam for titals systemet, at de gav os kendskab til oldgræsk litteratur. Ærlig talt er dette ikke tom fyldesnak i problemet Islam. Har I nogensinde hørt araberne takke Vesten for nogle af dens opfindelser? At vi skal erkende og bekende skyld. Ja som sædvanlig skal vi påduttes en dårlig samvittighed på grund af Korstogene. Vi synger,Gud fader i det høje, lær mig at skelne nøje, det sande fra dets skin. Mon ikke vi virkelig har brug for dette, når vi taler om de paver, der startede Korstogene, eller når vi i dag hører udtalelser fra nogle af vore biskopper eller ledende kirkefolk. Er sandheden ikke, at paven efter 4 års interne krige, stridigheder og magtsyge forsøgte at finde en fælles fjende ved at starte en krig mod araberne for at befri de hellige kristne steder. Godt hjulpet på vej af rige konger-kejser og fyrster rundt om i Europa. Den gang var det kun den førstefødte, der arvede, nogle af de andre forsøgte så som korsfarere at tilkæmpe sig områder og småstater, og sultne bønderkarle til at gøre det grove var der rigelig af. Korstogene stod på fra 1090 til 1464, altså ca. 370 år.
Men hvad med araberne?
De har ført krig mod deres naboer og Vesten indtil i dag, altså 1400 år. Allerede i år 711 begyndte araberne at erobre store dele af Spanien, de smukkeste kvinder, der blev taget til fange, beholdt de som slavinder, men ca. 30.000 kvinder blev sendt til en usikker fremtid i Arabien. I 1529 beherskede tyrkerne størstedelen af Balkan, herfra hentede man jævnligt med magt drengebørn fra kristne hjem og sendte dem til Tyrkiet, hvor de fik en streng muslimsk opdragelse, senere indrullet i den tyrkiske hær og sendt mod deres egne familier. I 1683 stod araberne for anden gang foran Wiens porte. Hvordan er det så i dag? I 18 år har det muslimske Nordsudan foretaget angreb på de kristne i syd og dræbt 2 milli-oner mennesker, og 4 millioner er drevet på flugt. Det er lykkedes den kristne organisation CSI at løskøbe ca 5.000 slaver, disse fortæller, at de under tilfangetagelsen blev massevoldtaget, og senere under fangenskab blev de seksuelt udnyttet, tortureret, drenge er blevet misbrugt. Dødstrusler og tvangsomvendelser til Islam. Jeg spørger, hvem er det, der burde sige undskyld. Jeg spørger, er det sand kærlighed ikke at sige klart, hvad Islam er.
Gal.4,29: Thi ligesom dengang han, der var avlet efter kødet (Ismael) forfulgte ham, der var avlet efter ånden (Isak), således er det også nu.
Niels Rønnow
Tjelevej 44
7400 Herning