Hvor stor er Allah?

Imam Ali Ferchichi, Skive, har opfordret muslimske flygtninge og indvandrere til at nægte at tage anvist arbejde på et svineslagteri. En sådan opfordring er oplagt vand på de fremmedfjendske etniske danskeres mølle, hvorimod det ville have skabt respekt og hårdt tiltrængt eftertanke, om imamen i stedet havde opfordret sine trosfæller til ikke at tage arbejde i virksomheder, der beskæftigere sig med fremstilling og distribution af alkoholdige drikke. Sørgeligt at muslimers radikale antialkoholholdning nedtones, når de bosætter sig i det gennemalkoholiserede Danmark. På dette område svigter deres mod. Der er trods alt grænser for, hvor stor Allah er!
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå