4.000 til helbredelses- møder i Nuuk/Godthåb

En stor sportshal i Nuuk blev i påskedagene fyldt til bristepunktetTrods advarsler fra biskoppen m.fl. stormede grønlænderne til møde med helbredelses-evangelisterne Inge og Hans Berntsen i påsken.

Inge og Hans Berntsen med 950 „Ja til Jesus“ svarkort

Langfredag, hvor møderne startede, var der omkring 1200-1300 mennesker til stede i Godthåbhallen.
Efter sidste års påskemøder, hvor Nuuks forsamlingshus viste sig at være for lille, flyttede arrangørerne i år til byens meget større sportshal.
Det var Den Grønlandske Frikirke (Inuunerup Nutaap Oqaluffia), der stod for arrangementet, som var det hidtil største arrangement, menigheden i Nuuk har stået for – måske det største kristne arrangement i Grønland nogen sinde – ikke mindre end 4000 (måske flere) var med i løbet af de fire dage møderne varede.
– Det var evangeliske møder med sang, lovsang, bøn og vidnesbyrd. Evangelisk og trosstyrkende forkyndelse, der resulterede i, at 950 personer på svarkort gav til kende at de havde taget imod Jesus, fortæller John Østergaard fra frikirken i Nuuk.
– 600 af disse ønskede en eller anden form for kontakt med menigheden, disse vil i den kommende tid blive fulgt op af den lokale menighed her i byen.
Møderne blev holdt under mottoet „Jesus helbreder også i dag!“ … og det gjorde han åbenbart:
– Hundredvis af mennesker oplevede Guds helbredende kraft i deres legemer – og vi har slet ikke tal på alle de helbredelser, der fandt sted.
Vi kan nævne:
• En kvinde, der i 14 år havde lidt af stærke rygsmerter grundet diskusprolaps, som blev helbredt og ikke længere havde brug for rullatoren.
• To piger fortalte om, at de havde fået hørelse tilbage.
• Flere kom til hallen gående på krykker og forlod hallen med krykkerne under armen.
• En kvinde vidnede om, at et sløret syn på det ene øje forsvandt straks under forbønnen.

Helbredelser på video

– Vi har videofilmet mange af helbredelserne, især de skæve rygge og ben, der blev helbredt – flere hundrede, fortæller John Østergaard.
– Forbønnen foregik i tiden lige efter mødet, hvor der var arrangeret 5 stationer, hvor folk kunne få forbøn. Det var foruden Hans og Inge Berntsen lokale grønlændere fra menigheden, der deltog i forbønnen og Gud gjorde store mirakler alle stederne!