Kunstig befrugtning til debat

I dag, torsdag d. 2. marts, har Folketinget en vigtig sag på dagsordenen, nemlig en revision af loven om kunstig befrugtning.
Da den nugældende lov blev vedtaget i 1997, skete det under nærmest kaoslignende tilstande. De fleste folketingsmedlemmer løste sig fra partidisciplinen og stemte efter deres personlige overbevisning. De gik sammen i små grupper på tværs af partiskel og prøvede at påvirke loven i hver deres retning.
I dag er der igen lagt op til en intens og følelsesladet debat. For mulighederne for at foretage kunstig befrugtning har udviklet sig med rivende hast. Forskerne har i dag udviklet metoder, som vi knapt kendte eksistensen af i 1997: Det er blevet muligt at nedfryse æggestokke.
Fjernelse af fostre bliver tilbudt som rutine ved trillingegraviditet. Æg bliver udbudt til salg på Internettet. Og ægsortering for arvelige sygdomme bliver afprøvet som forsøg – og er godt på vej til at blive en reel behandlingsmetode.
Det bemærkelsesværdige er, at forslaget til revision af loven om kunstig befrugtning trods den teknologiske udvikling kun indeholder én enkelt ændring: Nemlig, at det skal være muligt at nedfryse æg i fire år i stedet for de nuværende to år.

Der har ikke på forhånd været nogen særlig debat om den nye lov. I skrivende stund er det kun Kristeligt Folkepartis sundhedsordfører Tove Videbæk, der konkret har meldt ud med en række ønsker.
– Blandt andet ønsker vi, at par, der vil have kunstig befrugtning, skal stilles over for samme krav som adoptivforældre. For når vi skaber et liv ad kunstig vej, har vi også pligt til at sikre os, at barnet vokser op med forældre, der kan skabe en tryg og omsorgsfuld ramme for barnet.
– Desuden mener vi, at det er nødvendigt at ophæve anonymiteten for sæd- og ægdonorer. For børn har ret til at kende deres mor og far – også selv om de er kommet til verden ved hjælp af kunstig befrugtning, siger Tove Videbæk.
Endvidere mener Kristeligt Folkeparti, at antallet af æg, der tillades opsat ad gangen, bør reduceres til et eller to for at undgå risiko for fosterreduktion. Og partiet vil foreslå et forbud mod nedfrysning af befrugtede æg.
– Der har gang på gang i den seneste tid været rejst sager om kunstig befrugtning over for sundhedsministeren. Og hver gang har svaret lydt, at „det må vi se på, når loven om kunstig befrugtning skal revideres“. Derfor håber jeg inderligt, at ministeren vil lytte til Folketingets partier, når lovarbejdet nu går i gang, siger Tove Videbæk.