UGENS PROFILER
Nyt ledelses- team i KLF

Da KLF, Kirke & Mediers generalsekretær gennem de sidste 16 år, Knud-Helge Nørgaard, valgte at gå på pension den 1. april, opstod der intet tomrum. Foreningen, der vil holde gang i den kristne mediedebat, har fundet et nyt ledelsesteam.

Bo Torp Pedersen

Finn Andersen

Som ny generalsekretær er ansat KLFs mediekonsulent siden 1989, Bo Torp Pedersen, København. KLF ønsker at benytte den viden og indsigt på medieområdet , som Bo Torp Pedersen besidder.
Bo Torp Pedersen er kendt som et systematisk og grundigt arbejdende menneske, der nyder respekt både i politiske kredse og i medieinstitutio-nerne. Med ham som generalsekretær skal KLF, Kirke & Medier tackle de udfordringer, som kræves af den kirkelige mediebrugerorganisation.
Medieetik og familierne & medierne vil være nogle af de områder, som i fremtiden vil få høj prioritet, samtidig med at der fortsat udføres et grundigt og kritisk programarbejde i forhold til public service-stationerne DR og TV2.
I forbindelse med ansættelsen af Bo Torp Pedersen som generalsekretær har landsstyrelsen besluttet at styrke ledelsen af KLF, Kirke og Medier ved at ansætte Finn Andersen, Børkop, som direktør med særligt ansvar for foreningens organisation og økonomi.
Finn Andersen bliver generalsekretærens stedfortræder og den daglige leder af landskontoret.
Finn Andersen kommer fra en stilling som salgschef i Lohses Forlag, hvor han også tidligere har beklædt en direktørstilling og været koncernens IT-chef. Han kommer derfor med erfaring og indsigt i marketing, formidling og administration.
KLF, Kirke og Medier er fælleskirkelig og partiupolitisk, og har til formål „at arbejde for, at der i medierne skabes gode vilkår for placeringen af det kristne evangelium“