Enheden og den forladte Jesus

Jesu største ønske er: “At de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være ét i os” (Joh. 17,21).
Men kan det lade sig gøre at finde enheden i en verden, hvor mange forskellige religiøse og politiske interesser slås om at sætte dagsordenen?
Ja, siger Chiara Lubich i en ny bog med titlen En nøgle til enheden. Chiara Lubich er stifter af den økumeniske Focolare-bevægelse, der er opstået inden for den katolske kirke, men efterhånden har samarbejde med mere end 300 forskellige kristne kirkesamfund.
Focolare-bevægelsen arbejder også med dialog med de ikke-kristne religioner og kendes sikkert af nogle af Udfordringens læsere fra bladet Ny Stad og de årlige Mariapoli-stævner.
En nøgle til enheden består af tre meditationer over den forladte Jesus på korset, hvor Chiara Lubich ser højdepunktet af Hans kærlighed. Som det ganske rigtigt nævnes på bagsiden, kan betegnelsen “den forladte Jesus” måske virke fremmed for den læser, der første gang præsenteres for den. Det anbefales derfor at læse kapitlerne i mindre stykker, for at indholdet kan bundfælde sig.
På original vis kædes den enhed, der er bogens tema, sammen med Jesu forladthed – for, som Chiara Lubich siger det, udtrykkes enhedens hemmelighed gennem den korsfæstede og forladte Jesus, der rummer al vores fortvivlelse og afmagt.
At meditere over denne hemmelighed er ikke en passiv fromhedsøvelse – men tværtimod det første skridt mod et nyt dynamisk forhold til Gud og vor næste.
Dette forhold opstår, når vi begynder at se Jesus i “de sør-gende, de udstødte, de forfulgte, de nødlidende, dem der sulter og tørster, de nøgne, de syge og døende og i de husvilde”. At være ét betyder, at vi “indlever os i det, som næsten føler, gør hans bekymringer til vore egne og leder efter en løsning, som om de var vore egne bekymringer.”
Jo mere vi åbner os over for vor næste – jo mere evner vi at bringe den enhed, som Jesus giver os, videre til næsten. Og denne næste er simpelthen det næste menneske, vi møder.

Chiara Lubich:
En nøgle til enheden
102 sider • Ny Stad

Dette ærinde gør, at Foco-lare ikke er en lukket klub, men en levende og åben bevægelse, der vil hjælpe os til at skabe enhed mellem mennesker uanset tro og nationalitet.
Bogen anbefales varmt til den, der gerne vil lære Foco-lare nærmere at kende og overveje, hvordan han selv kan være med til at skabe enhed.