Ørne-kristendom og åndelig modenhed

Svensk profetinde viser vejen væk fra krage-kristendomPå Kildens Forlag, Lychnos, har forfatteren fået udgivet denne sin anden bog. Den har undertitlen En bog om åndelig modenhed.Baggrunden for bogens tilblivelse er Lilian Anderssons drøm i 1994. En profetisk drøm efterfulgt af flere, indtil hun var overbevist om en forpligtelse til at overføre drøm-meoplevelserne til en bog.
Forfatteren er fascineret af ørne og deres liv, styrke og skønhed. Også i Bibelen møder vi talrige gange ørnen, nævnt som forbillede.
I hendes drøm var der skrattende krager og kongelige ørne. Det skabte idéasso-ciationen: Hvordan skal Guds folk nå til den nødvendige forvandling – fra krage-kristendom til ørne-kristendom?
Mennesker er som ørneunger, skabt af Gud – og forudbestemt til et liv i frihed. Et menneske, som bliver født på ny, er som en ørneunge, der klækkes til frihed. Det nye liv begynder. Det var det, Jesus talte med den skriftkloge Nikodemus om: „Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige“ (Joh 3,3).
At blive født på ny betyder at tage imod Jesus Kristus som vort livs Frelser.
Skillelinien mellem „bare“ at tro på Gud og at være født på ny sammenlignes med ørneungen, der endnu er inde i ægget, og som først ser lyset og det egentlige liv, når skallen er brudt.
Bogen er så fuld af åbenlyse sandheder om Gud og om os selv, at det må berige og oplyse os om vort forhold til vor Skaber og vort liv med Ham, at det må ændre vore indstillinger og handlemåder. Hvis vi da ikke er så blaserte og fastlåste i tillærte og indgroede vaner, så der ikke kan ske en fornyelse i vort kristenliv?
Ørnebilledet er originalt og velegnet som en fører gennem hele bogen. Det åbner for nye tanker og perspektiver, der hele tiden bevarer sigtet: at ære Gud for hans store skaberværk og takke Ham for Hans Frelsergerning.
Herren længes efter sit folk!
Hvis vi bliver helt stille og lader vort hjerte lytte, vil vi kunne høre, at han banker på. Han vil komme længere og længere ind i vore liv, ind i vores hverdag og ind i vore relationer.
Han vil være involveret i hele vort liv. Bøn er meget mere end at tale til Gud. Bøn er at tale med Gud. Bøn er at indstille sig på at tage imod Hans tale til os.
Åndelig modenhed har ikke noget med alder at gøre. Der findes forskellige områder af vort liv – i en del af dem er vi modne, tænker og handler modent, og i andre områder er det måske ikke sådan.
Der findes ingen genveje til åndelig udvikling. Det gælder bare om at rejse gennem livet med åbne øjne, et ydmygt sind og et lærevilligt hjerte. Hvis vi ikke har disse tre ting, vil vi aldrig komme i nærheden af åndelig modenhed.

Lillian Andersson: Kongens ørne • 207 sider • 175 kr.
Kildens forlag, Lychnos

Forfatteren kommer også ind på menighedslivet og skriver bl.a. om, hvor mange metoder vi i oprigtighed prøver for at lokke mennesker til kirken ­ ofte uden at det rigtig lykkes – og så er sandheden dog, at bare det at være og leve som oprigtige og troende kristne i kærlighed til Jesus er det, som tiltrækker mennesker.
Bogen er en profetisk kilde, handlende om netop vor tid – og søger du for alvor sandheden om Gud og Hans folk, så er den virkelig værd at læse.