Kroen og kirken

Der skal være bispevalg i Ribe stift. I den anledning har er af bispekandidaterne, sognepræst Elisabeth Dons Christensen begået en kronik i Kristeligt Dagblad den 27/8: ”Vejen til kirken.” Hun begynder med at citere det gamle danske ordsprog: ”Det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken end at sidde i kirken og tænke på kroen.” Lidt senere tilføjer hun: ”Hvordan det kan blive bedre, at sidde på kroen og tænke på kirken end omvendt, har jeg aldrig forstået.” Dette sidste har jeg heller aldrig forstået.
Men den problematik ordsproget omhandler er desværre relevant nok. Siden 1960’erne er kirkegangen i vort land faldet til en tredjedel og i samme periode er det årlige alkoholforbrug pr. indbygger ca. tredoblet. Det øgede alkoholforbrug er en af årsagerne til den faldende kirkegang!
Forskellen mellem de tre bispekandidater i Ribe stift skulle være til at overse og ingen af dem er særlig markante. Med udgangspunkt i den nævnte kronik i Kristeligt Dagblad, vil jeg opfordre Elisabeth Dons Christensen til, som Gabriel Kock (1856-1922), der sine sidste 21 leveår var biskop i Ribe, til at gå aktivt ind i afholdsbevægelsen, og dermed bekæmpe en af årsagerne til vort folks afkristning: De, også i kirkelige kredse, særdeles udbredte drikkeskikke.

Henning Sørensen
Landsformand for danmarks afholdsforening
Irisvej 17
8500 Grenå