Eksorcisme i Folkekirken?

„Et Satans Uvæsen“ analyserer præsters syn på det dæmoniske
Eksorcisme: ”Et Satans uvæsen” – sådan lyder titlen på Marianne Juel Maagaards bog om eksorcisme (dæmonuddrivelse) i folkekirken. Bogen tager udgangspunkt i Mariannes speciale (med samme titel) på teologistudiet, og Udfordringen har mødt hende for at få hendes egen kommentar til bogen med den opsigtsvækkende titel. Marianne siger:
– Jeg blev interesseret i eksorcisme i Folkekirken, fordi jeg finder det spændende, at der her er så mange forskellige holdninger til den åndelig verden. Disse mange overbevisninger kommer til udtryk i forbindelse med eksorcisme, og derfor kastede jeg mig over emnet.
I bogen undersøger Marianne, hvilke forskellige syn på den åndelige verden der gør, at en præst enten bruger eksorcisme eller afviser det.

Marianne Juel Maagaard skriver om eksorcisme i kirken, både i kirkehistorien og nutiden

Djævelen: Symbolsk eller konkret?

”Et Satans uvæsen” har to dele: Den første er en historisk gennemgang af eksorcismens rolle i kirken, og den anden er interviews med 8 præster med meget forskellige holdninger og praksis vedrørende eksorcisme. Marianne siger om sine samtaler med præsterne:
– Jeg fandt ud af, det er spændende, at de deler sig i to grupper i synet på det åndelige. Den ene gruppe mente, at man skal forstå Djævelen symbolsk, og at ”det onde” er noget, der skal forklares psykologisk eller socialt. Den anden gruppe havde et mere bogstaveligt bibelsyn og brugte eksorcisme i deres funktion som præster.

Eksorcisme i ritualbogen?

I bogen stiller Marianne det hårdt tiltrængte spørgsmål, om Folkekirken skal have et officielt eksorcismeritual i ritualbogen, sådan som de præster, der praktiserer eksorcisme, gerne vil have. Dette er et stort spørgsmål, som Marianne selv har følgende løsning på:
– Jeg mener, vi lever i et moderne samfund, hvor troen på Djævelen næsten er borte. Derfor foreslår jeg et forbønsritual i ritualbogen fremfor et eksorcismeritual. Jeg synes, at fokus bør være på Gud og ikke på Djævelen, sådan at man taler til Gud om Djævelen og ikke direkte til den onde. Hvis man fokuserer for meget på dæmoner, ender det med, at man fralægger sig ansvaret for sine handlinger!
Mariannes bog kan købes i alle vel assorterede boghandlere (eller bestilles hjem!) til 175 kr. Hun kommer også gerne ud og holder foredrag om emnet og kan i forbindelse hermed kontaktes via www.sogneaften.dk.