Landets Højeste embede

Det er vel folketingets formand Hr. Christian Mejdahl‘s stilling. En mand der repræsenterer det danske folkestyre. I tidsskriftet AL (alkohol politisk magasin) udtaler Hr. Christian Mejdahl (V) citat: I min position kan jeg komme ud for at støde nogen, hvis jeg ved en stor reception eksempelvis afslår et enkelt glas portvin. Det tager jeg derfor imod, men i princippet, så er jeg afholdsmand. Citat slut.
Det er den værste gang sluder jeg har hørt i mange år, for mig er og bliver en afholdsmand en person der ikke tager nogen form for spiritus, for at gå foran med værdighed og derigennem være et godt eksempel netop i lige den situation ved større sammenkomster. Det kan virke som utroværdighed at kalde sig „i princippet“ afholdsmand.
Min klare holdning er, at dette må da give anledning til spørgsmål i folketinget om det er et sundt signal at sende fra dette embede. Det kan da være et problem for det danske folkestyre og for Venstre nu hvor man er i gang med at sætte aldersgrænsen op for at drikke alkohol. Men det er måske derfor at regeringen har sænket skatten på spiritus for at, som det bruges som undskyldning for, at begrænse grænsehandlen. De er måske slet ikke så store modstander af at så mange mennesker ødelægger sig selv og især deres omgivelser ved at drikke. Hvad skal forældrene dog sige til deres børn, når en, i princippet, afholdsmand også drikker.
Kære Folketing det må da give anledning til spørgsmål. Eller mener alle i tinget at det er rigtigt?

Af Bjarne Buhl
Hovedbestyrelsesmedlem i
Danmarks Afholdsforening
Stejlbjergvej 26,1.sal
6000 Kolding