Derek Prince og Dæmonuddrivelse

Dette er en korrektion til den nekrolog, der var om Derek Prince i Udfordringen uge 40.
I den skrives der om Derek Prince: „Midt i 80“erne blev han meget optaget af emnet „udfrielse fra onde ånder“….“ Dette er direkte forkert. Prince har været „meget optaget“ af dette bibelske emne siden 1960´erne, forøvrigt på samme sobre måde, som denne salvede bibellærer har undervist om andre bibelske emner. Prince blev første gang personligt udfriet fra en dæmon helt tilbage i 1953, medens han var pastor for en pinsemenighed! Han sagde, at han ikke troede, at han havde fortsat i tjenesten, hvis han ikke var blevet udfriet. I 1963 ledte Gud ham ind i udfrielsestjenesten og han begyndte kontinuerligt, at sætte mennesker fri privat og senere offentligt sammen med systematisk bibelundervisning om dæmonuddrivelse. I 1964 blev han rejsende bibellærer, hvor en væsentlig del af hans tjeneste var undervisning om og betjening med udfrielse fra onde ånder. Dette fortsatte og har fulgt hans liv og tjeneste til hans død. Det er rigtigt, at han først senere skrev en bog om befrielse, men bånd om dette tema fra Prince har været i omløb siden 60´erne.
Det er sjældent, vi hører om Princes udfrielsestjeneste i Danmark (?) og når vi endelig gør det, synes jeg, det bør være korrekt og særlig i en nekrolog om denne Guds mand, der, i det meste af sit liv som forkynder, har undervist om dæmonuddrivelse og haft nød for mennesker, der har haft behov for det. Det ovennævnte er bevidnet af Derek Prince selv i hans bog: „They Shall Expel Demons“ (Chosen Books, USA 1998)

Henrik Ølholm Csizmadia
Hortensiavej 45
7700 Thisted