Fyret fra mit job

Brev:

Kære Orla Lindskov
For lang tid siden bad du for mig til et møde i Nakskov, og mine hjerte-stressproblemer forsvandt.
Senere fik jeg nogle blødningsforstyrrelser, som du har sendt en salvedug til, og disse problemer er nu helt væk. Men desværre har jeg pga. pres, bl.a. i mit job og pga. andre svære ting i mit liv, fået angst og psykiske problemer, og jeg er nu fyret fra mit job pga. sygdom. De fleste mener, jeg skal have nogle nervepiller; men jeg vil helst være fri. Jesus har tit hjulpet mig igennem kriser.
Og nu er det så, jeg vil spørge, om du ville sende mig en salvedug, som jeg kan lægge på mit hoved. Jeg tror på, at Gud har givet dig en særlig forbønnens tjeneste. Jeg har mærket det tydeligt flere gange og tror på, at det vil hjælpe mig igen.
Tak for Brevkassen i Udfordringen og for den Guds kærlighed, der gennemstrømmer din tjeneste.
Kærlig hilsen fra
A.J., Maribo

Svar: Livskriser

Kære A.J.
Tak for dit brev og tak for vidnesbyrdene om, hvordan Gud allerede har hjulpet dig flere gange.
Jeg forstår godt, at du helst vil klare dig igennem din nuværende psykiske krise uden brug af nervepiller. Jeg vil bede om, at det må lykkes for dig. Jeg tror nemlig som du, at Jesus kan hjælpe os igennem alle vort livs kriser. Men han kan også hjælpe, når vi tager medicin, og endda igennem medicin. Det må vi ikke glemme.
Livet her på jorden rummer kampe, fysiske som psykiske, som vi mennesker må kæmpe os igennem. Men jeg tror, at vi mennesker ofte giver op for tidligt og griber ud efter medicin som vort hjælpemiddel. Det gør vi, selv om vi ved, at når vi i livets kamp gør det, som vi formår, så vil Gud gøre resten.
Jeg har selv prøvet at ty til medicin, når jeg syntes, at Guds bønnesvar lod vente lige lovligt længe på sig. Jeg skal i hvert fald ikke pege fingre ad dem, der vælger at tage den medicin, som de føler er nødvendig, og som ofte er anbefalet af læger. Desuden findes der jo tilfælde, hvor det at afstå fra den medicin, lægerne anbefaler, kan have dødelig udgang.
Troskampen er langt fra altid nogen let sag for os mennesker, slet ikke når vi er ramt af sygdom, fysisk såvel som psykisk. Det er i den situation, at andre menneskers og vore kristne brødres og søstres forbøn er af så stor betydning.
Som Bibelen siger: ”Bær hinandens byrder” og ”Lider et af lemmerne på Kristi legeme, så lider hele legemet.”