Er dit trosgrundlag i orden?

Kommentar af Arne Rod, Tilst

At møde medkristnes ubefæstethed har tit gjort mig ked af det. Medkristne, som ikke læser Det nye Testamente sammenhængende, men nok – lejlighedsvis – Biblen plukvist og tilfældigt.
De bruger ikke tid til dagligt -under Guds Ånds vejledning – at lade hans ord præge hver dags tankegang og handlinger. Derimod bruger de megen tid på at løbe/rejse efter intense åndelige stemninger uden at gøre sig klart, at en åndelig oplevelse ikke nødvendigvis er fra Biblens Gud, eftersom der er mange andre ånder, som med Satans forførende hjælp søger at vildlede os!
Når ubefæstede kristne møder en person, som har fået adgang til kristne menigheder og der gør helbredelsesmirakler, så er det let at opfatte ham som Guds sendebud, men det er måske ikke tilfældet. Tænk bare på Guds mirakler ved Moses og Aron i 2. Mos. 7. Fantastisk! Moses kastede sin stav til jorden og den blev til en slange. Men mange ægyptere uden forbindelse med Gud kunne gøre det samme. Dog åd Mose slange ægypternes. Det mirakel, der er det vigtigste, og som vi derfor skal se efter, er mennesker, som i syndserkendelse kommer til Gud i tro på Jesu forsoningsdød, som modta’r tilgivelsen og den fred, der overgår al forstand, og som lever i overensstemmelse med Jesu Ånd! Det betyder evigt liv, mens en helbredelse ganske vist gør det korte liv lettere, men kun en kort tid!
For en ordens skyld skal jeg fortælle, at jeg tror på Guds mirakler. Det er jeg tvunget til, fordi jeg selv – imod min daværende teologi – blev helbredt for 15 år siden!
Mon ikke fordi Gud ville fortælle mig – og nu dig – at han ikke er afhængig af min eller din tro, men helbreder, når og hvor han vil! Disse tanker kommer efter læsning af IMT nr. 39 og 40 om bøn, helbredelse og bibelsyn: “Det er vigtigt, at vi gennemtænker vort bibelsyn, for bibelsynet – også det ubevidste – påvirker vore holdninger og derved vore handlinger. Et ubevidst bibelsyn er i det lange løb farligere end et gennemtænkt, fordi det ubevidste øver sin indflydelse skjult og dermed ikke kan justeres!” Læs citatet 1-2 gange mere og betænk, hvor vigtigt det er at have et solidt trosgrundlag, og for os kristne må det være vores grundbog: Guds ord/Biblen!
Søg derfor dagligt Ordets påvirkning, så vi ikke skal være “umyndige, der kastes hid og did af alle mulige lærdomme”(Ef. 4)!