Homofili

Jeg forstår ikke den snak om vielse af homofile i kirken. Alle der læser Biblen ved da at homoseksuel praksis, af Gud betragtes som synd. 1. Kor. 6, 9-11.
Vi er alle skabt i Guds billede, og som sådan skal vi respektere alle, også de homofile. Vi respektere ikke mennesker, hvis vi foretager en vielse af 2 af samme køn, det er en velsignelse af synden, den synd som Gud i Biblen kalder en vederstyggelighed.
Hvis 2 mennesker af samme køn for Gud ansigt lover at leve sammen i troskab hele livet, er det det samme som at de lover at leve i synd resten af livet. Er folk viet til hinanden er forholdet cementeret, så er det svært at komme ud af igen.
Jesus Kristus er den samme i dag. Bøn for syge praktiseres også i dag, mange oplever helbredelse og udfrielse. Hvorfor så ikke hjælpe de homofile hen til Jesus, han er den eneste der kan sætte dem fri. Måske skal der også terapi til.
Der er folk der har praktiseret homoseksualitet, der kommer til at leve som kristne mennesker i et godt ægteskab, når de har ladet Jesus komme til. Det må være en bedre vej, end at cementere et helt liv i synd. Kun Jesus kan sætte mennesker fri og give dem deres værdighed tilbage for tid og evighed.

Anna Hammershøj
Fuglebakken 21
8800 Viborg