Martin Luther:
Gud kalder dig det rette

Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget mere da hans husfolk? Matt 10, 25.
Når verden skælder en ud for vranglærer, forfører, løgner og oprører, så er det et godt tegn på, at han er en retsindig mand og ligner sin Herre Krist; thi ham blev jo det samme til del, og han blev henrettet og korsfæstet sammen med mordere.
Hvorfor skulde jeg vel bryde mig om, hvis jeg var en prædikant, at verden kaldte mig en djævel, når jeg véd, at Gud vil kalde mig sin engel og sendebud? Lad verden kalde mig en forfører, så længe den vil; imedens kalder Gud mig sin tro tjener og hussvend, og englene kalder mig deres fælle, de hellige kalder mig deres broder, de troende kalder mig deres fader, de elendige sjæle kalder mig deres befrier, de uvidende kalder mig deres lys, og Gud siger ja dertil med englene og alle skabninger.
Ih, hvor skønt et bytte har verden samt Djævelen dog ikke forskaffet mig med deres bagtalelse og forhånelse? Ih, hvor meget har de vundet ved mig? Hvor stor en skade har de voldt mig, de kære venner?

Ydmyghed og stolthed

Tragt ikke efter de høje ting, men hold eder til det lave. Rom 12, 16.
Den sande ydmyghed véd aldrig, at den er ydmyg; thi hvis den vidste deraf, vilde den blive stolt ved beskuelsen af en sådan skøn dyd; men den fæster sig med hjerte, sind og alle sanser til de ringe ting, har dem uafladelig for øjne, og det er de billeder, som den beskæftiger sig med.
Den falske ydmyghed véd derimod aldrig, at den er stolt; thi vidste den det, vilde den snart blive ydmyg ved Beskuelsen af den stygge last; men den fæster sig med hjerte, sind og alle sanser til de høje ting og har dem uafladelig for Øjne.
Det er de billeder, som den beskæftiger sig med. Man bliver dog ikke ydmyg, fordi man stiller sig ringe og foragtede ting for øjne, og heller ikke stolt, fordi man stiller sig høje ting for øjnene. Det kommer ej fra billederne, men fra selve synet, eller som Kristus siger: Øjnene skal udrives.

Byg på Guds Ord

Men selv om vi eller en engel fra Himmelen forkynder eder evangeliet anderledes, end vi har forkyndt eder det, han være en Forbandelse! Gal 1, 8.
Du skal bygge så fast og sikkert på Guds Ord, så at om jeg endog selv blev en dåre, hvad Gud forbyde! og tilbagekaldte eller fornægtede min lære, du derfor ikke vilde afvige derfra, men sige: Hvis og Luther selv eller en engel fra Himlen lærer anderledes, så være han forbandet; thi du bør ikke være Luthers, men Kristi discipel og uden vaklen kunne føle, at det er Guds Ord, selv om også hele verden stred derimod.
Kommer død og forfølgelse over dig, da kan jeg ikke være hos dig, heller ikke du hos mig, men enhver må da stride for sig selv og overvinde Djævel, død og verden.
Hvis du til den tid da vilde se efter, hvor jeg blev af, eller jeg, hvor du blev af, og lade dig bevæge ved, om jeg eller nogen på jorden sagde noget andet, så vilde du allerede være fortabt, og du vilde have sluppet Ordet af dit hjerte; thi du hang da ikke fast ved Ordet, men ved mig eller den anden; og da vilde der ingen hjælp være.

Martin Luther (1483-1546) blev født i Eisleben i Tyskland og giftede sig 1525 med en tidligere nonne, Katharina von Bora (1499-1552), som han fik seks børn med.
Luther, der både var præst og doktor i teologi, kritiserede den officielle katolske kirke og gjorde op med gerningsretfærdighed. Han mente, at vi udelukkende frelses af tro. Da Luther samtidig så Bibelen som vores højeste autoritet, oversatte han den til tysk, så Guds ord kunne blive tilgængeligt for alle og ikke kun for de lærde.
Stykkerne her er ikke skrevet som andagter, men er uddrag af Luthers skrifter samlet i bogen Martin Luthers Bibelske Skatkiste udgivet af De Unges Forlag 1944.