Synspunkt
Der venter bedre dage

„…og som [Guds nåde] nu er åbenbaret ved vor frelser Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet.“ (2. Tim. 1,10)Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det vil være, når din krop dør, og du går videre til himmelen? Efter hvad der står i Bibelen, vil det telt af kød og blod, du bor i, til den tid dø, men du vil ikke føle noget. Du vil blot tage din kødelige kappe af, lægge den fra dig og fortsætte til et bedre sted.
Troende, som har været døde og er vendt tilbage, siger, at de ikke oplever nogen fornemmelse af tab – ikke noget stik. Deres sjæl forbliver intakt, og de har endda arme og ben, men de er ånd og ikke kød. En fortalte, at han slet ikke var sig bevidst, at han ikke var i sin krop, indtil han forsøgte at gribe fat i noget. Hans hånd gik da helt igennem den pågældende genstand. Han var ånd og ikke kød.
Ifølge apostlen Paulus betyder det at være væk fra legemet, at man er sammen med Gud (2. Kor. 5,1). Så når Gud kalder dig hjem, forlader du blot din kødelige krop for at være sammen med Ham for evigt.
Men interessant er det dog. Gud ikke så meget som refererer til vore gamle, forladte kroppe som døde. Han siger, at de blot sover. Hvorfor? Fordi Han ved, at ligesom søvnen er midlertidig, gælder det samme for kroppens død. Han har planlagt en dag, da vore sovende kroppe vil blive vækket og oprejst i al deres herlighed ligesom Jesus var.
Halleluja! Der kommer en dag, hvor ikke blot vores ånd sejrer over døden, men også vore fysiske kroppe.
Døden er ikke afslutningen for dig. Det er blot en overgang til et bedre sted!

Gloria Copeland