Gamle svenske kirkesamfund går tilbage

Men opstart af nye menigheder skal vende udviklingenAf Øivind Augland og Svend Løbner

I Sverige er etablerede kirkesamfund, der en gang var levende vækkelsesbevægelser, på tilbagetog. Men en ny menighedsplantningsbevægelse giver håb.

Under ledelse af Manfred Rusner fra Evangeliska Frikyrkan er dannet et nyt netværk for menighedsplantning i Sverige. Sammen med 9 kirkeledere fra toneangivende kirkesamfund deltog han for nylig i „Skandinavisk Konsultation for Menighedsplantning“ i Bergen.

Frygten overvundet

Det er efterhånden mere alment accepteret at plante menigheder i Sverige efter en tid med frygt og mistænkeliggørelse på grund af trosbevægelsens hastige udbredelse og splittelse af etablerede frikirker op igennem 1990’erne.
Flere kirkesamfund er nu gået sammen om en konference om menighedsplantning kaldet „Pionér“. I år vil konferencen blive holdt i Jønkøping fra 6-8. marts. Her vil hovedtaler være Leo Bigger fra Zürich, leder af en ungdomskirke i hastig vækst.
Det svenske frikirkeråd opfordrer kirker til at prioritere opstart af nye menigheder, bl.a. ved at omlægge kirkens økonomi, så flere penge bruges på udadvendt arbejde. Samtidig opfordres kirkesamfundsledere til at sørge for træning af menighedsplantere.

„Indre Mission“ er med

De 9 svenske konferencedeltagere var fra Det svenske Missionsforbund, Pinsebevægelsen, Baptistkirken, Metodistkirken, Frelsens Hær, Den Evangeliska Frikyrkan og Evangeliska Fosterlandsstiftelsen – svarende til Indre Mission. Næste skandinaviske konference bliver 11-12. januar 2005.
– Vi håber også at få ledere fra Danmark med, udtaler Manfred Rusner.