Boganmeldelse
Traditionel – men ikke fejlfri – bog om helliggørelse

For anmelderen er det alligevel overraskende, hvor lidt kontroversiel Torben Søndergaards bog om synd og nåde trods alt er
Umiddelbart er jeg mest overrasket over, hvor lidt kontroversiel Torben Søn-dergaards nye bog egentlig er. Bag det lidt dystre omslag og den spektakulære foromtale gemmer der sig en letlæst og frisk, men egentlig meget traditionel bog om helliggørelse.

Grundig gennemgang

Forfatteren kommer godt rundt om emnet. Begyndende med nødvendigheden af hellighed og helliggørelse i den kristnes liv. En klar og skarp holdning til synd. Vigtigheden af, at vi forkynder evangeliet på en klar og tydelig måde. Gudsfrygt. Sejr over synden. Risikoen for at misbruge nåden. Menighedstugt. På sæt og vis gammelkendte temaer, som forfatteren har ret i forkyndes for sjældent, men som der næppe er mange, der dybest set er uenige i.
Bogen skal uden tvivl ses som et modspil til en efter-givende holdning over for synd, både i folke- og fri-kirker. Og bagved mærker man længslen efter vækkelse og sjæles frelse.
Forfatterens ærinde kan man kun sympatisere med, og han kommer meget konkret ind på, hvad man som kristen kan gøre for at stå imod synden, f.eks. finde en god ven at stå til regnskab overfor. „Lad os begynde at åbne os for hinanden. Det er da bedre at blive lidt flov end at gå fortabt“, som han så rigtigt siger. Han tager også fat på det vanskelige emne at konfron-tere andre kristne med deres synd.
Ekstreme synspunkter
Det, som skiller, er nok de konkrete synspunkter. Mange vil sikkert synes, det er at gå for langt at betragte fjernsyn som et kæmpe problem blandt kristne, og gøre en dyd ud af ikke at gå i biografen. Og de fleste vil mene, det er uden dækning i Skriften, at forfatteren ser selv et moderat forbrug af alkohol som en synd.
Indimellem knækker fil-men helt, som når forfatteren lader ordet om ikke at se begærligt på en kvinde gælde „…dig, der eventuelt kaster et lystent blik på din kæreste. Det er synd, hvis du begærer din kæreste og har lyst til ham eller hende. Det er at leve i synd“. Eller skriver „…det at kysse opvækker lidenskaber-ne. Det opvækker et begær, en lyst, der er synd, så længe man ikke er gift.“
Der er nok nogle, der som undertegnede vil mene, det både er ret og rimeligt at have lyst til hende, man har tænkt sig at gifte sig med. For hvorfor ellers gifte sig med hende? Og som synes, der må være vig-tigere ting at gå op i end at få folk til at holde op med at kysse eller gå i biografen.

Et vanskeligt emne

Forfatteren understreger med rette risikoen for at falde ud af nåden. Men det er ikke indlysende, at det skal sættes lig med den utilgivelige synd. Mindre forvirrende bliver det ikke, når forfatteren det ene øjeblik kan kalde bevidst synd for synd mod Helligånden, og dermed gøre den utilgivelig, for det næste øjeblik at ind-rømme, han selv tidligere har syndet bevidst, men ikke længere gør det…
Her viser bogens manglen-de sproglige præcision sin svage side. Det havde således været ønskeligt, om forfatte-ren havde skelnet mellem ting som frafald og utilgivelig synd, eller for den sags skyld mellem gentagne fald og det at leve i synd.

Slutbemærkninger

En væsentlig indvending er, at synd i bogen alene identi-ficeres med de handlinger, vi begår. Vores syndige natur og det faktum, at Gud faktisk gør op med den ved den ny fød-sel, levnes ikke megen plads. Og den synd „at de ikke tror på mig“, som Jesus faktisk fremhæver, nævnes ikke med ét ord. Så selv om det er tiltrængt og forfriskende, at der tales lige ud om synd og nåde, kan man godt sidde med det indtryk, at der foku-seres lidt rigeligt på frugternes mængde, fremfor det faktum, at de er der, og hvorfor de kommer.
For ikke at få bogens bud-skab galt i halsen, er det nød-vendigt med en klar forståelse af retfærdiggørelsen af tro, den ny fødsel og vores barnekår hos Gud. Men kan man finde ud af at tage budskabet med et par gran salt, er det til gengæld en vældig fin lille bog om et gammelkendt emne.

Torben Søndergaard:
Den sunde lære •
144 sider • 169 kr