Undervisning
Angsten greb også Jesu disciple

Brev:

En svulst

Kære Orla Lindskov
Jeg er i den situation, at jeg 2 gange har fået en svulst opereret væk i min krop. Men nu vokser den frem igen, for tredje gang på samme sted. Jeg ved, at lægerne også denne gang kan operere den væk. Men jeg ville virkelig blive glad, hvis Jesus ville fjerne den, så den aldrig kom igen.
Var det muligt, at du kunne bede for mig og sende mig en salvedug?
Med hilsen fra Færøerne

Svar:

Kære Færing.
Det er altid en stor skuffelse at opleve, at det, man troede var helbredt, kommer tilbage. Det har du været ude for flere gange, som du skriver.
Jeg har sendt dig den ønskede salvedug og bedt for dig.
Under forbøn beder jeg altid om, at sygdomme og smerter må blive helbredt fra roden. Det kan måske i nogle tilfælde forsinke helbredelsen. Især hvis sygdommens rod sidder i de dybere lag af vores psyke. Vi mennesker ved sjældent, hvor sygdommens rod sidder, men det ved Jesus heldigvis.
Det med sygdommens rod kan også være en del af forklaringen på, hvorfor nogle, som har været til forbøn flere gange, stadig venter på helbredelse. Det kan da synes, som om Gud intet gør, for vi mærker ingen ændring. Men sandheden er ofte, at Gud arbejder i os og med os på en måde, som vi ikke kan registrere med vore sanser og følelser.
Disse ventetider er svære. Det er tunge tider i vores liv, hvor vi kan få den tanke, at når Gud ikke helbreder og tager vores smerter bort, så er det fordi, vi er drevet ud af kurs med vores kristenliv.
Så kan angsten komme og angribe os. Angsten angreb for øvrigt også Jesu disciple ude på Genezareth sø, selv om de havde Jesus med i båden.
Kristendommens mål er som sådan ikke at komme igennem livet uden sygdom, smerte og angst. Målet er, at komme igennem livets storme med Jesus ombord.
Jeg tror ikke, at det er Guds vilje, at vi skal være syge eller overgive os til sygdom. Så vil Jesu tjeneste for de syge jo nærmest virke underlig, eller for den sags skyld lægernes arbejde.
Vi ved, at Jesus kan stille stormen på et øjeblik. Men når han ikke gør det, betyder det ikke, at han forholder sig passivt overfor os. Nej, han arbejder for os og med os.
Mange spørger, om det skyldes vantro, at storm og sygdom kan ramme os?
Det kan man nok ikke sige generelt. Læg mærke til, at stormen og bølgerne også ramte det hus, der var bygget på klippen.
Det er ikke altid Guds vilje at spare os for livets storme. Det er dog heller ikke Guds vilje, at vores liv skal være et stort stormvejr uafbrudt, for han er en kærlig far. Han kender vores skrøbelighed og begrænsning. Nogle af livets storme er vi nok selv årsag til. Andre storme, herunder også sygdom, kommer over os af den simple grund, at vi lever på denne Jord, hvor det onde stadigt er aktivt.
I Markus-evangeliet kapitel 16 taler Jesus om, at de, der tror, skal være iført en usynlig rustning, så de både kan modstå slanger og gift.
Det var skønt, hvis vi var nået dertil. Men at være kristen betyder ikke at være færdig og at være fuldkommen. Det betyder snarere, at vi midt i vores ufuldkommenhed hver dag er i skole hos Jesus, hvor han lærer os tro og tillid.
Jeg vil give dig et løfte fra Bibelen, som siger:
– den, som kalder på Herren på nødens dag, skal blive udfriet.